Algemene Voorwaarden voor de Distributienetbeheerders

Het Standaard Aansluitingscontract Fluxys / DNB

  • Formaliseert de contractuele band tussen ons, Fluxys Belgium en u, de Distributienetbeheerders (DNB).
  • Bepaalt de rechten verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen.
  • Bepaalt de procedures in verband met alle aspecten van de exploitatie die een invloed kunnen hebben op de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van de netten en van de aansluitingswerken.
  • Bepaalt de procedures om de vertrouwelijkheid te garanderen van de uitgewisselde gegevens.
  • Is hetzelfde voor alle DNB's die aangesloten zijn op ons net.
  • De CREG heeft de laatste versie goedgekeurd op 8 september 2016.

Standaard Aansluitingscontract Fluxys Belgium / DNB 


5 bijlages aan het Standaard Aansluitingscontract 

De Bijzondere Voorwaarden omvatten specifieke elementen eigen aan elke DNB voor het uitvoeren van de algemene voorwaarden en de tariefvoorwaarden van dit contract.

Beschrijving van de controle van de gasmeters in de ontvangststations.

Het Message Interchange Agreement "MIA" omvat het settlementproces om de infeed te verdelen onder de verschillende marktpartijen op basis van diverse concepten.

Informatieuitwisseling met betrekking tot exploitatiegegevens verduidelijkt bepaalde elementen uit het Standaard Aansluitingscontract die nodig zijn om de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van het Standaard Aansluitingscontract uit te voeren.

De algemene principes van exploitatie en onderhoud van de installaties tussen Fluxys Belgium en de DNB.

Raadpleeg de Bijlages bij het Standaard Aanslutingscontract