Algemene Voorwaarden voor de Lokale Producenten van Groen Gas in België

Het Standaard Aansluitingscontract - Lokale Producent

  • Formaliseert de contractuele band tussen Fluxys Belgium en u, onze lokale producent.
  • Bepaalt de rechten en plichten van beide partijen over de groen gasaansluiting.
  • Blijft van kracht zolang de aansluiting fysiek bestaat.
  • Is voor alle aangesloten bedrijven dezelfde.
  • De CREG heeft de laatste versie goedgekeurd op 11 maart 2021.

Standaard Aansluitingscontract - Lokale Producent 


11 bijlages aan het Standaard Aansluitingscontract - Lokale Producent

1. De operationele procedures

  • Omvatten de regels en richtlijnen die op ieder moment moeten worden nageleefd.
  • Zijn identiek voor alle aangesloten bedrijven.

2. De Toewijzingsovereenkomst (Allocation Agreement) via een voorbeeld.

  • Bepaalt de regels voor het toewijzen van de gemeten afnamehoeveelheden aan uw aardgasleverancier(s).
  • Is ook een onderdeel van het Standaard Vervoerscontract tussen uw aardgasleverancier(s) en ons.
  • U en uw aardgasleverancier(s) moeten de toewijzingsovereenkomst goedkeuren.


3. Het liggingsplan waarop het punt staat aangeduid waar onze verantwoordelijkheid voor de installaties overgaat naar uw bedrijf.

Lees meer over het liggingsplan

4. Het certificaat van overeenstemming
bevestigt de conformiteit van de aardgasinstallaties stroomafwaarts van het aansluitingspunt met onze infrastructuur.

5. Het inbedrijfstellingsrapport
beschrijft de meetapparatuur in het aardgasontvangststation van het aangesloten bedrijf.

6. Het contactformulier
dat u moet invullen en een formulier met onze gegevens.

7. De aardgasspecificaties:
de algemene specificaties waaraan het geleverde aardgas moet voldoen.

Lees meer over de aardgasspecificaties

8. Waarborg
van uw bedrijf als het om een nieuwe aansluiting gaat.

9. De inventaris van de installaties
van de netbeheerder op uw site.

10. Schema van mogelijke gevallen
van een aardgasontvangststation.

11. Het contract om toegang te krijgen tot het Elektronisch Data Platform (EDP).

 

Raadpleeg de Bijlages bij het Standaard Aanslutingscontract - Lokale Producent