Fluxys Belgium - Vervoerstarieven

Vervoerstarieven van toepassing vanaf 1 januari 2022.

Ingangsdiensten

Ingangsdiensten op Interconnectiepunten
Vast
Dunkirk LNG Terminal
IZT
VIP BENE
VIP THE-ZTP
Virtualys
Zeebrugge
Zeebrugge LNG Terminal
ZPT
0
786
€/kWh/u/jaar
Vast
 
Hilvarenbeek L
0
873
€/kWh/u/jaar
Loenhout
0
393
€/kWh/u/jaar
Onderbeekbaar
Dunkirk LNG Terminal
IZT
VIP BENE
VIP THE-ZTP
Virtualys
Zeebrugge
Zeebrugge LNG Terminal
ZPT
0
629
€/kWh/u/jaar
Onderbreekbaar
 
Hilvarenbeek L
0
697
€/kWh/u/jaar
Loenhout
0
315
€/kWh/u/jaar
Backhaul
Blaregnies L
0
697
€/kWh/u/jaar
Virtualys
0
629
€/kWh/u/jaar

Uitgangsdiensten

Uitgangsdiensten op Interconnectiepunten
Vast
IZT / Zeebrugge
0
798
€/kWh/u/jaar
VIP BENE
0
959
€/kWh/u/jaar
VIP THE-ZTP
1
489
€/kWh/u/jaar
Virtualys
1
287
€/kWh/u/jaar
Blaregnies L
1
423
€/kWh/u/jaar
Onderbreekbaar
IZT - Zeebrugge
0
639
€/kWh/u/jaar
VIP BENE
0
767
€/kWh/u/jaar
VIP THE-ZTP
1
192
€/kWh/u/jaar
Virtualys
1
030
€/kWh/u/jaar
Blaregnies L
1
138
€/kWh/u/jaar
Backhaul
Hilvarenbeek L
1
138
€/kWu/u/jaar
Zeebrugge LNG Terminal / ZPT
0
639
€/kWu/u/jaar

Shorthaul

OCUC
VIP BENE ↔ IZT / Zeebrugge
1
034
€/kWh/u/jaar
Dunkirk LNG Terminal / Virtualys → IZT / Zeebrugge
1
188
€/kWh/u/jaar
VIP BENE ↔ VIP THE-ZTP
0
854
€/kWh/u/jaar
Zee Platform
Onderschrijf het Zee Platform voor 2, 3 of 4 interconnectiepunten
2 IPs
6.470
78
€/maand
3 IPs
9.706
19
€/maand
4 IPs
12.941
58
€/maand

Kwaliteitsconversie

Kwaliteitsconversie naar H
Kwaliteitsconversie naar H
1
319
€/kWh/u/jaar
Kwaliteitsconversie H naar L
Base Load
3
483
€/kWh/u/jaar
Peak Load - variabele term
1
647
€/MWh
Seasonal Load
3
105
€/kWh/u/jaar
Kwaliteitsconversie H naar L
Peak Load - vaste term - onderbreekbare capaciteit
1
262
€/kWh/u/jaar
Peak Load - vaste term - vaste capaciteit
1
579
€/kWh/u/jaar
Peak Load - vaste term - prijs per bundle
1
743
€/bundle/jaar (1 bundle = 1 kWh/u vaste capaciteit + 0,13 kWh/u onderbreekbare capaciteit)

ZTP Trading Diensten

ZTP Trading Diensten
Excess Transfer Service Charge
0
196
€/kWh/u/jaar
Monthly Fixed Fee
627
66
€/maand
Shortfall Transfer Service Charge
0
199
€/kWh/u/jaar
Variable Fee
0
00188
€/MWh

Capaciteitsreservaties van minder dan één jaar

1. De tarieven voor onderschrijvingen van capaciteiten voor duurtijden van minder dan 1 jaar en van één dag of meer zijn evenredig met het aantal onderschreven dagen (het toepasbare tarief voor de onderschreven duurtijd is gelijk aan het jaartarief gedeeld door het aantal dagen in het jaar verminigvuldigd met het aantal onderschreven dagen);

2. Het tarief voor onderschrijvingen van capaciteiten van minder dan 1 dag is gelijk aan het jaarlijks tarief gedeeld door het aantal uren in het jaar (8760 of 8784 voor schrikkeljaren) en verminigvuldigd met het aantal onderschreven uren;

3. Voor onderschrijvingen van entry capaciteit, exit capaciteit op afnamepunten naar eindafnemers (HP dienst en RPS) en voor de diensten van directe leidingen voor periodes van minder dan één jaar, wordt het proportioneel tarief (zoals berekend in punt "1" en "2" hierboven) vermenigvuldigd met een multiplicator van 1,45 (NYM) en vermenigvuldigd met een seizoenscoëfficiënt die van maand tot maand als volgt varieert:

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Maand/Dag/Within-day 1,75 1,55 1,30 0,95 0,65 0,50 0,50 0,50 0,65 1,05 1,40 1,60
Kwartaal Q1 = 1,53 Q2 = 0,70 Q3 = 0,55 Q4 = 1,35

4. Voor onderschrijvingen van capaciteiten op afnamepunten naar eindafnemers (HP dienst en RPS) voor duurtijden van minder dan één maand, wordt het tarief berekend in punt "3" hierboven vermenigvuldigd met een korte termijn coëfficiënt gelijk aan 5.


Bekijk ook

Tarieven over de binnenlandse markt in België

Andere tarieven

Extended OBA flexibiliteit dienst
(gefactureerd aan de aangrenzende TSO)
0
284
€/kWh/jaar
Commodity Fee
Energy in Cash aan de entry/exit van een interconnectiepunt of een installatiepunt (behalve Zeebrugge, ZTP, Conversie H->L, Conversie L->H).
0
080
%
Maximale terugkoopprijs
De terugkoopprijs van overboekingen (in het kader van de implementatie van Bijlage I van reglement (CE) no 715/2009) is begrensd als:
Vervoerdiensten die als gebundelde producten via een dagveiling worden aangeboden
125
00
%
van de clearingprijs van het gebundelde product van de dagveiling voor de gasdag voor dewelke vervoersdiensten teruggekocht moeten worden
Vervoersdiensten die niet als gebundelde producten via dagveilingen worden aangeboden
300
00
%
van de clearingprijs voor dagcapaciteit van Fluxys Belgium
Opheffing van niet-verbruikte capaciteit
In geval van congestie
5.805
84
€/opheffing
Transfer van capaciteit dienst
3
00
%
% van het totale gereguleerde tarief
Elektronisch Data Platform
Communicatiedienst van gemeten gegevens in real time
28.244
61
€/jaar/interconnectiepunt

Gasprijs referentie (GPd)

Toepassing van de GPd

  • U bent shipper en u heeft vervoers- en tradingservices geboekt. De vergoedingen voor deze services worden berekend aan de hand van de GPd.
  • U bent een eindklant en uw shipper is in gebreke gesteld. Gedurende maximum 10 werkdagen kunnen wij de rol van vervangshipper op ons nemen totdat u een nieuwe shipper gevonden heeft. Tijdens deze periode zullen wij ons baseren op de GPd om het verbruikte aardgas op uw afnamepunt te factureren. Meer informatie vindt u in artikel 3.4 van de Standaard Aansluitingsovereenkomst.

Hoe wordt de GPd bepaald?

Conform artikel 1.2 van bijlage A van het Toegangsreglement voor Vervoer, is de GPd vanaf 25 mei 2020, de European Gas Spot Index ZTP zoals door EEX gepubliceerd.


Historiek van de GPd

  • Tussen 1 Oktober 2016 en 24 mei 2020: de ZTP Day Ahead Index zoals door Powernext gepubliceerd.
  • Tussen 1 Oktober 2015 en 30 September 2016: de ZTP Day Ahead Index zoals door ICE-Endex gepubliceerd
  • Tussen 14 September 2013 en 30 September 2015: de Zeebrugge Day-Ahead Flow Date Price zoals door Platt’s gepubliceerd.
  • Tot 13 September 2013: de ZIG Day Ahead zoals door S&P Dow Jones Indices gepubliceerd.

Your point of contact