Management en governance

Bedrijfsstructuur

Aandeelhouders

Onze dochterondernemingen

Fluxys LNG NV
Als eigenaar en beheerder commercialiseert Fluxys LNG NV alle capaciteit van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge. Fluxys LNG NV is een onderneming naar Belgisch recht en een integraal geconsolideerde dochteronderneming van Fluxys Belgium NV (waarbij Fluxys Belgium NV 100% van de aandelen in handen heeft).

Flux Re
Flux Re NV is een herverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht en een integraal geconsolideerde onderneming van Fluxys Belgium NV (waarbij Fluxys Belgium NV 100% van de aandelen in handen heeft).

Balansys SA
Balansys NV werd opgericht om de balanceringsactiviteiten voor de geïntegreerde Belgische en Luxemburgse gasmarkten uit te voeren. Het bedrijf is opgericht naar Luxemburgs recht en is via de vermogensmutatiemethode geconsolideerd door Fluxys Belgium NV (waarbij Fluxys Belgium NV 50% van de aandelen in handen heeft).

Prisma GmbH
Prisma GmbH biedt shippers de mogelijkheid om via één capaciteitsplatform bij verschillende Europese vervoersnetbeheerders rechtstreeks capaciteit te boeken. Prisma GmbH is een niet-geconsolideerde onderneming naar Duits recht (waarvan Fluxys Belgium NV 9,2% van de aandelen in handen heeft).

Corporate governance charter

Fluxys Belgium heeft alle bepalingen aangenomen inzake transparantie van het beheer met als doel haar aandeelhouders oordeelkundig en naar maatstaven van billijkheid voor te lichten en alle gebruikers van haar aardgasvervoersnet en installaties op niet-discriminerende en vertrouwelijke wijze te behandelen.


Verbintenissenprogramma met interne gedragsregels

Het directiecomité en de raad van bestuur van Fluxys Belgium hebben het verbintenissenprogramma goedgekeurd met de gedragsregels voor personeelsleden in hun interactie met netgebruikers:

  • regels om de vertrouwelijkheid te bewaren van commerciële informatie van netgebruikers, Fluxys Belgium en Fluxys LNG,
  • regels om te zorgen voor een gelijkwaardige en transparante behandeling van alle netgebruikers of categorieën van netgebruikers, aanvragers inbegrepen,
  • regels om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van personeelsleden te verzekeren tegenover producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen. 

Het verbintenissenprogramma is meegedeeld aan de ondernemingsraad die bevoegd is voor Fluxys Belgium en Fluxys LNG. De regels uit het verbintenissenprogramma maken ook integraal deel uit van het arbeidsreglement.

Bedrijfsorganen

Management team BE

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder
Chief Executive Officer (CEO)

Arno Büx
Chief Commercial Officer (CCO)

Christian Leclercq
Chief Financial Officer (CFO)

Peter Verhaeghe
Chief Technical Officer (CTO)

Audit- en risicocomité

Voorzitter
Ludo Kelchtermans

Leden
Sabine Colson
Laurent Coppens
Patrick Côté
Cécile Flandre
Anne Leclercq
Sandra Wauters

Secretariaat
Het secretariaat van het audit- en risicocomité wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Corporate Governance Committee

Voorzitter
Sabine Colson

Leden
Laurent Coppens
Valentine Delwart
Sandra Gobert
Roberte Kesteman
Anne Leclercq
Josly Piette

Secretariaat
Het secretariaat van het strategisch comité wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Raad van Bestuur

Voorzitter
Daniel Termont

Leden
Overzicht van de leden van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordiger van de federale regering met raadgevende stem
Maxime Saliez
Tom Vanden Borre 

Secretariaat
Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Benoemings- en vergoedingscomité

Voorzitter
Koen Van den Heuvel

Leden
Valentine Delwart
Cécile Flandre
Sandra Gobert
Gianni Infanti
Roberte Kesteman
Geert Versnick

Secretariaat
Het secretariaat van het benoemings- en vergoedingscomité wordt verzorgd door Anne Vander Schueren.