Raad van bestuur

  Bestuurders

  Andries Gryffroy
  Bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur

  Andries Gryffroy is industrieel ingenieur E.M. en master in de Marketing. Hij heeft verschillende bijscholingen gevolgd in de energiesector en ook verschillende functies uitgeoefend in die sector. Hij is consultant in techniek en energie. Hij is tevens voorzitter van Publigas, Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2015 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2027. 

  Jean-Claude Marcourt
  Bestuurder, ondervoorzitter van de raad van bestuur

  Jean-Claude Marcourt is licentiaat in de rechten van de Université de Liège en advocaat aan de balie van Luik sinds 1979, gespecialiseerd in economisch en sociaal recht. Hij was kabinetschef van verschillende ministers van 1992 tot 2004 en bekleedde ook verschillende ministerposten meer bepaald van 2004 tot 2019. Momenteel is hij lid van het Waals Parlement en het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2023 op voorstel van Publigas en zijn huidige mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024. 

  Pascal De Buck
  Gedelegeerd bestuurder en CEO

  Pascal De Buck heeft Rechten gestudeerd met een specialisatie in Economisch Recht en volgde daarna verschillende managementopleidingen, waaronder bij VLEKHO en EHSAL in Brussel en in het internationale IESE Global CEO Program. Hij trad in 1995 in dienst als Legal Counsel, stond achtereenvolgens aan het hoofd van de departementen Legal en Commercial en was daarna als Commercial Director verantwoordelijk voor Business Development & Strategy. Op 1 januari 2015 werd hij benoemd tot voorzitter van het directiecomité en CEO van Fluxys Belgium. Hij werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder van Fluxys Belgium in mei 2020. Zijn mandaat als bestuurder loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2026.

   

  Abdellah Achaoui
  Bestuurder

  Abdellah Achaoui is meertalig, heeft een diploma in financiën en bekleedt de functie van verantwoordelijke voor beheer bij Vivaqua. Hij is met politiek verlof en is momenteel schepen van de gemeente Molenbeek. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Interfin en lid van de raden van bestuur van Sibelga en Publigas. Hij heeft financiële functies bekleed in verschillende particuliere en openbare sectoren. Hij werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van bestuur met ingang van 30 maart 2022 op voorstel van Publigas en zijn huidige mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2027.

  Laurent Coppens
  Bestuurder

  Laurent Coppens behaalde een master in business administration aan de Universiteit van Luik en volgde gespecialiseerde cursussen in management accounting & control aan de Universiteit van Maastricht alvorens te werken als assistent en onderzoeker in finance. Hij is momenteel CFO van Sibelga en Interfin en financieel verantwoordelijke van Publigas en Publi-T. Hij werd als bestuurder aangesteld met ingang van 1 juli 2021 op voorstel van Publigas en zijn huidige mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2027. 

  Leen Dierick
  Bestuurder

  Leen Dierick studeerde Handelsingenieur, marketing & logistiek aan de EHSAL in Brussel en bekleedde daarna verschillende functies binnen de onderneming DOMO NV. Sinds 2024 is zij burgemeester van de stad Dendermonde, waar ze schepen was van 2001 tot 2023. Sinds 2007 is zij Federaal Parlementslid voor cd&v, haar mandaat zal eindigen in 2024. In de Kamer is zij vast lid van de Kamercommissies Economie & Energie en van de subcommissie voor Nucleaire Veiligheid. Ze werd als bestuurder aangesteld in mei 2022 op voorstel van Publigas en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2028.

  Gianni Infanti
  Bestuurder

  Gianni Infanti behaalde een master in bedrijfskunde aan de UCL Mons. Hij is momenteel adviseur in het kabinet van minister Christie Morreale. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2022 op voorstel van Publigas en zijn huidige mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2028.

  Ludo Kelchtermans
  Bestuurder

  Ludo Kelchtermans is licentiaat Economische Wetenschappen en werkzaam als algemeen directeur van Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf. Hij is bestuurder van meerdere vennootschapen en voorzitter van het auditcomité van Aspiravi. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2012 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2026.

  Josly Piette
  Bestuurder

  Josly Piette is gegradueerde sociale arbeidswetenschappen en licentiaat economische en sociale wetenschappen. Hij is eresecretaris-generaal van CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) en bestuurder van SOCOFE en Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2009 op voorstel van Publigas en zijn huidige mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2026.

  Daniël Termont
  Bestuurder, voorzitter van het audit- en risicocomité

  Daniël Termont is lid van de raad van bestuur van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 1998 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2027.

  Koen Van den Heuvel
  Bestuurder, voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité

  Koen Van den Heuvel is licentiaat in economie en politieke wetenschappen. Hij is sinds 1989 Puurs gemeenteraadslid en was vervolgens 5 jaar schepen van Jeugd, Cultuur en Financiën. In 1997 werd hij burgemeester van de gemeente Puurs en vanaf 2019 van de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Sinds 2004 is hij Vlaams volksvertegenwoordiger en was hij fractieleider van 2012 tot 2019. In 2019 was hij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Hij werd als bestuurder gecoöpteerd door de raad van bestuur met ingang van 1 december 2019 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

  Wim Vermeir
  Bestuurder

  Wim Vermeir is burgerlijk ingenieur natuurkunde (Universiteit Gent) en behaalde een MBA aan Vlerick School of Management. Hij begon zijn carrière aan de Universiteit Gent en Vlerick School of Management als onderzoeksassistent in corporate finance. Tussen 1995 en 2006 bekleedde hij verschillende functies bij Dexia Asset Management en in 2006 werd hij benoemd tot Chief Investment Officer voor Traditional Investments en lid van het directiecomité van Dexia Asset Management. Sinds april 2011 is hij Chief Investment Officer van AG Insurance en sinds juni 2012 is hij ook Group Head of Investments voor Ageas. Hij werd als bestuurder gecoöpteerd door de raad van bestuur met ingang van 21 februari 2023 op voorstel van AG Insurance en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2028.

  Geert Versnick
  Bestuurder

  Geert Versnick is licentiaat in de Rechten, afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. Hij volgde ook opleidingen bij GUBERNA, IMD en INSEAD. Hij was advocaat aan de Balie van Gent van 1980 tot 2000 en politiek actief van 1989 tot 2017. Hij oefent verschillende bestuursmandaten uit in zowel de privaatrechtelijke als in de publiekrechtelijke sector. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2018 op voorstel van Publigas, met ingang op 3 oktober 2018, en zijn huidige mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

  Onafhankelijke bestuurders in de betekenis van de Gaswet

  Sabine Colson
  Onafhankelijke bestuurder, voorzitter van het corporate governance comité

  Sabine Colson is licentiate in de handels- en financiële wetenschappen aan de HEC-ULg. Ze volgde een opleiding voor erkend bestuurder bij Guberna en behaalde een universitair certificaat voor innovatiebeheer aan de UCL. Momenteel is ze coördinatrice van de BU WE Cession & Acquisition bij Wallonie Entreprendre. Ze werd als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd met ingang van 1 oktober 2018 op voorstel van de raad van bestuur en na advies van de betrokken raadgevende comités en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

  Valentine Delwart
  Onafhankelijke bestuurder

  Valentine Delwart is licentiate in de rechten en heeft een master in Europees recht gevolgd. Ze is schepen van Financiën in Ukkel en sinds maart 2011 bekleedt ze de functie van secretaris-generaal van de Mouvement Réformateur. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2013 op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

  Cécile Flandre
  Onafhankelijke bestuurder

  Cécile Flandre behaalde een licentiaat in de wiskunde en in de actuariële wetenschappen aan de ULB. Ze heeft gedurende 9 jaar de functie van CFO en uitvoerend bestuurder uitgeoefend bij twee verzekeringsmaatschappijen, Belfius Insurance en vervolgens Ethias. Ze heeft jarenlange ervaring in de verzekeringssector, met inbegrip van het toezicht daarop en in financiële aangelegenheden. Tot januari 2023 was ze bestuurder van Elia Transmission Belgium, Elia Asset en Elia Group en nu is ze onafhankelijke bestuurder van MS Amlin Insurance SE, waar ze het auditcomité voorzit, en (onafhankelijke) voorzitter van de raad van bestuur van Synatom. Ze is lid of voorzitter geweest van de raad van bestuur en het auditcomité van verschillende ondernemingen. Ze werd als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd met ingang van 30 maart 2022 op voorstel van de raad van bestuur en na advies van de betrokken raadgevende comités en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

  Sandra Gobert
  Onafhankelijke bestuurder

  Sandra Gobert behaalde haar master in de Rechten aan de VUB. Ze is advocaat aan de Balie te Brussel sinds 1992 en partner bij Sub Rosa Legal. Na een specialisatie en stage in fiscaal recht, bouwde ze haar expertise uit in vennootschapsrecht en deugdelijk bestuur. Ze is GUBERNA Certified Director sinds 2010 en bekleedde bestuursmandaten in diverse sectoren (distributie en retail, legal, vastgoed en energie). Ze volgde de “Director Climate Journey” van Chapter Zero in 2021. Sinds begin 2019 is ze uitvoerend bestuurder van GUBERNA (Instituut voor bestuurders) waar ze in de raad van bestuur zetelt sinds 2016. Ze is lid van de Belgische Commissie Corporate Governance, lid van de Raad van Bestuur van ecoDa (European Confederation of Directors’ Associations) en Voorzitter van de ecoDa “Working Group on Sustainability” en van het vergoedings- en benoemingscomité. Ze is lid van het “ESG Exchange” Adviescomité. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2019 op voorstel van de raad van bestuur en na advies van de betrokken raadgevende comités, en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

  Roberte Kesteman
  Onafhankelijke bestuurder

  Roberte Kesteman behaalde een masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vlaamse Economische Hogeschool. Ze volgde ook International Corporate Finance aan het INSEAD in Frankrijk. Momenteel is ze Senior Advisor bij First Sentier Investors International, onafhankelijk bestuurder bij Elia Transmission Belgium, Elia Asset en Elia Group, en tevens lid van het auditcomité, het vergoedingscomité en het corporate governance comité. Sedert 4 mei 2022 is ze onafhankelijk bestuurder, lid van het auditcomité en lid van het remuneratie-, benoemings- en corporate governance comité bij Aperam SA. Op 18 december 2023 werd zij benoemd tot onafhankelijk bestuurder bij de KBVB/RBFA (Koninklijke Belgische Voetbalbond/Royal Belgian Football Association). Zij werd als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd met ingang van 1 juli 2019 op voorstel van de raad van bestuur en na advies van de betrokken raadgevende comités en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2029.

  Anne Leclercq
  Onafhankelijke bestuurder

  Anne Leclercq heeft een master in de rechten en een MBA aan de Vlerick Business School. Dankzij een lange loopbaan zowel in de bankensector en als directeur bij het Federaal Agentschap van de Schuld (beheerder van de Belgische Staatsschuld) kan ze bogen op een uitgebreide financiële expertise en managementervaring. Tot midden 2019 was ze eveneens voorzitter van een subcomité van het Economisch en Financieel comité van de EU waarin schuldbeheerders van de 28 EU-staten zetelen. Momenteel is ze bestuurder bij BNP Paribas Fortis, waar ze eveneens voorzitter is van het risicocomité, WDP (Warehouses De Pauw) en het AZ St Maria Halle. Tot eind december 2022 was ze bestuurder bij en voorzitter van het auditcomité van KULeuven/UZ Leuven. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2018 op voorstel van de raad van bestuur en na advies van de betrokken raadgevende comités, en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

  Sandra Wauters
  Onafhankelijke bestuurder

  Sandra Wauters heeft een doctoraat burgerlijk ingenieur scheikunde behaald aan de Universiteit Gent. Ze is momenteel werkzaam als Program Manager Carbon Management bij BASF Antwerpen, en ze is verantwoordelijke voor business development en coördinatie binnen BASF Antwerpen van thema’s m.b.t. klimaatneutrale groei. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2013 op voorstel van de raad van bestuur en na advies van de betrokken raadgevende comités, en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

  • Heeft u vragen voor Fluxys Belgium?
  • Fluxys Belgium
   Kunstlaan 31, B-1040 Brussel
   +32 2 230 02 39