Financiële informatie

Your point of contact

Financiële gegevens

Kerncijfers

  31/12/2017 31/12/2016
Financiële ratio's
Solvabiliteit 57% 59%
FFO* Interestdekking 6,4 5,7
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB* 30% 31%
FFO*/Netto financiële schuld 27% 22%
RCF*/Netto financiële schuld 18% 14%
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 510.528 509.490
EBITDA* 283.171 276.713
EBIT* 129.320 118.615
Nettowinst* 70.321 48.484
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 83.354 139.219
Totaal van de materiële vaste activa 2.250.689 2.321.123
Eigen vermogen 713.795 697.352
Netto financiële schuld 950.528 992.077
Totaal van de geconsolideerde balans 3.290.873 2.989.171
Indicatoren
RAB in miljoenen euro's
Vervoer 2.257,9 2.302,4
Opslag 253,3 259,3
LNG-terminalling 328,0 348,3
Materiële vaste activa behalve RAB in miljoenen euro's 335,6 285,8
Uitgebreide RAB in miljoenen euro's 3.174,8 3.195,8
WACC voor belastingen 
Vervoer 4,31% 4,05%
Opslag 3,99% 3,71%
LNG-terminalling
3,65% 3,62%


Financiële kalender

27/03/2019
Jaarlijks persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het boekjaar 2018

14/05/2019
Algemene vergadering

25/09/2019
Persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het eerste semester 2019


Financiële dienst

De effectenhouders kunnen hun financiële rechten uitoefenen aan de loketten van BELFIUS


*Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst en berekeningen van de financiële kerncijfers

Aandeel-informatie

Koers van het aandeel

Euronext

De Fluxys Belgium-aandelen van categorie D noteren op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Bezoek de Euronext website voor de koers van het aandeel in real-time

Jaaroverzicht

Fluxys Belgium-aandeel: jaaroverzichten (in €)
2017
IFRS
2016
IFRS
2015
IFRS
2014
IFRS
2013
IFRS
Koers Maximum 27,10 29,00 27,80 30,50 37,56
Minimum 24,75 25,41 24,45 26,03 26,50
Slotkoers op 31 december 26,04 26,00 26,46 27,09 26,98
Gemiddeld 26,03 27,02 25,92 28,38 31,41
Nettowinst per aandeel 1,00 0,69 0,87 0,86 0,98
Verhouding koers/winst op 31 december 26 38 30 32 28
Aantal aandelen 70.263.501 70.263.501 70.263.501 70.263.501 70.263.501
Gemiddeld dagelijks verhandeld volume 2.195 1.709 2.746 2.352 3.192


Aandeelhoudersstructuur

Categorie D

De aandelen van categorie D noteren op Euronext Brussels.


Fluxys

Fluxys is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.


Bijzonder aandeel

De Belgische staat bezit een Bijzonder aandeel met als doel de energiepolitiek van de federale Belgische staat te verzekeren en is vertegenwoordigd door de minister van Financiën.

Algemene vergaderingen

Algemene info voor de aandeelhouder

Aantal aandelen en stemrechten
Totaal kapitaal €60.271.698,31
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 70.263.501 effecten
Totaal aantal stemrechten (noemer) 70.263.501 stemrechten
Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie
Categorie B 58.523.700 effecten
Categorie D 11.739.800 effecten
Golden Share 1 effect
Aantal stemrechten per categorie
Categorie B 58.523.700 stemrechten
Categorie D 11.739.800 stemrechten
Golden Share 1 stemrecht
Statutaire drempels
Er zijn geen statutaire drempels
Warrants en converteerbare obligaties
Er zijn geen warrants en converteerbare obligaties uitgegeven

Dividend

Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 44,7 miljoen, tegenover € 33,7 miljoen in 2016. De stijging van het nettoresultaat in vergelijking met het vorige boekjaar heeft dezelfde oorzaken als die van de evolutie van het geconsolideerde resultaat, namelijk de stijging van de notering van lineaire obligaties (OLO) die een invloed hebben op het gereguleerde rendement, net als de stijging van het resultaat uit niet-gereguleerde activiteiten, inclusief de dividendopbrengsten. De belastinghervorming heeft geen impact op de resultaten van het huidige boekjaar volgens Belgische normen.

Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, voorziet Fluxys Belgium om over te gaan tot een jaarlijkse uitkering van 100% van het nettoresultaat, vermeerderd met het deel van de reserves dat vrijkomt aan het ritme van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarde.

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 8 mei 2018 een brutodividend van € 1,23 per aandeel voorstellen door € 9,9 miljoen van de onbeschikbare reserves vrij te maken.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 33,6 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 51,4 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

  • € 86,4 miljoen als dividenduitkering en
  • € 43,3 miljoen als over te dragen winst.

Het voorstel van resultaatsverwerking werd aanvaard op 8 mei 2018. Het totale brutodividend bedraagt € 1,23 per aandeel voor het boekjaar 2017. Dat bedrag wordt betaalbaar gesteld vanaf 17 mei 2018.

Obligatie-informatie

Overzicht

Bedrag Uitgifte Vervaldatum Coupon ISIN
€300 million October 2017 October 2027 1,750% BE0002292614
€50 million October 2017 October 2032 2,375% BE0002293620
€250 million November 2014 November 2029 2,750% BE0002218841
€100 million November 2014 November 2034 3,250% BE0002219856

Transparantie

Fluxys Belgium obligatie-uitgifte 2017

2017 prospectus: om het prospectus met de informatie over de obligatie-uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen

Fluxys Belgium obligatie-uitgifte 2014

2014 prospectus: om het prospectus met de informatie over de obligatie-uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen

Publicaties krachtens de transparantiewetgeving

Gewone kennisgeving van 13 december 2017

Fluxys-persbericht met de gegevens uit de kennisgeving van 13 december 2017:
Persbericht van 2 januari 2018  

Kennisgevingen krachtens de wetgeving op de openbare overnamebiedingen

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2016

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2015

 

Contacteer Legal

X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK