Financiële informatie

Financiële gegevens

Kerncijfers

  31/12/2020 31/12/2019
Financiële ratio's
Solvabiliteit
58% 58%
Interestdekking
5,58 6,58
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB*
29% 29%
FFO/Netto financiële schuld
20% 22%
RCF/Netto financiële schuld
20% 12%
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 560.590 530.995

EBITDA

313.623 297.337
EBIT 133.482 134.841
Nettowinst 73.237 69.498
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 42.255 91.282
Totaal van de materiële vaste activa 2.011.209 2.129.400
Eigen vermogen 639.038 662.677
Netto financiële schuld 873.111 903.339
Totaal van de geconsolideerde balans 2.730.039 2.867.575
Indicatoren
RAB in miljoenen euro's
Vervoer 2.086,9 2.125,3
Opslag 235,6 239,7
LNG-terminalling 302,7 314,4
Materiële vaste activa behalve RAB in miljoenen euro's 420,3 413,4
Uitgebreide RAB in miljoenen euro's 3.045,4 3.092,8
WACC voor belastingen
Vervoer 4,88% 3,87%
Opslag 5,04% 3,57%
LNG-terminalling
5,14% 2,85%


Financiële kalender

31/03/2021
Jaarlijks persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het boekjaar 2020

11/05/2021
Algemene vergadering

29/09/2021
Persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het eerste semester 2021


Financiële dienst

De effectenhouders kunnen hun financiële rechten uitoefenen aan de loketten van BELFIUS


Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst en berekeningen van de financiële kerncijfers

Aandeel-informatie

Koers van het aandeel

Euronext

De Fluxys Belgium-aandelen van categorie D noteren op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Bezoek de Euronext website voor de koers van het aandeel in real-time

Aandeelhoudersstructuur

Categorie D

De aandelen van categorie D noteren op Euronext Brussels.


Fluxys

Fluxys is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.


Bijzonder aandeel

De Belgische staat bezit een Bijzonder aandeel met als doel de energiepolitiek van de federale Belgische staat te verzekeren en is vertegenwoordigd door de minister van Financiën.

Algemene vergaderingen

Gewone algemene vergadering van 11 mei 2021

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 11 mei 2021 vanaf 14.30 uur.

Gelet op de Covid-19 pandemie en de gezondheidsmaatregelen van de overheid in de strijd hiertegen, heeft de raad van bestuur beslist dat de gewone algemene vergadering op afstand zal worden gehouden. De deelnemers zullen kunnen deelnemen via videoconferentie volgens de modaliteiten Kgedefinieerd in de bijeenroeping tot de vergadering.

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de te volgen praktische modaliteiten.

Verslag van de gewone algemene vergadering (PDF 134KB)

Bijeenroeping voor de gewone algemene vergadering (PDF 130KB)

Jaarlijks financieel verslag 2020 (PDF 8,6MB)

Remuneratiebeleid (PDF 86KB)

Bevestiging van deelname (PDF 128KB)

Volmacht voor de gewone algemene vergadering (PDF 142KB)

Handleiding voor de virtuele gewone algemene vergadering (PDF 207KB)


Algemene info voor de aandeelhouder

Aantal aandelen en stemrechten
Totaal kapitaal €60.271.698,31
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 70.263.501 effecten
Totaal aantal stemrechten (noemer) 70.263.501 stemrechten
Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie
Categorie B 58.523.700 effecten
Categorie D 11.739.800 effecten
Golden Share 1 effect
Aantal stemrechten per categorie
Categorie B 58.523.700 stemrechten
Categorie D 11.739.800 stemrechten
Golden Share 1 stemrecht
Statutaire drempels
Er zijn geen statutaire drempels
Warrants en converteerbare obligaties
Er zijn geen warrants en converteerbare obligaties uitgegeven

Dividend

Het statutaire nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 70,8 miljoen, tegenover € 42,5 miljoen in 2019. Die toename in vergelijking met het vorige boekjaar vloeit onder meer voort uit de ingebruikneming van de 5de opslagtank op de LNG-terminal van dochterbedrijf Fluxys LNG.

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 11 mei 2021 een brutodividend van € 1,37 per aandeel voorstellen.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 53,6 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 38,7 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

  • € 96,3 miljoen als dividenduitkering en
  • € 66,8 miljoen als over te dragen winst

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend € 1,37 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2020. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 19 mei 2021.

Obligatie-informatie

Overzicht

Bedrag Uitgifte Vervaldatum Coupon ISIN
€300 million October 2017 October 2027 1,750% BE0002292614
€50 million October 2017 October 2032 2,375% BE0002293620
€250 million November 2014 November 2029 2,750% BE0002218841
€100 million November 2014 November 2034 3,250% BE0002219856

Transparantie

Fluxys Belgium obligatie-uitgifte 2017

2017 prospectus: om het prospectus met de informatie over de obligatie-uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen


Fluxys Belgium obligatie-uitgifte 2014

2014 prospectus: om het prospectus met de informatie over de obligatie-uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen


Publicaties krachtens de transparantiewetgeving

Gewone kennisgeving van 13 december 2017

Fluxys-persbericht met de gegevens uit de kennisgeving van 13 december 2017:
Persbericht van 2 januari 2018  


Kennisgevingen krachtens de wetgeving op de openbare overnamebiedingen

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2016

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2015

 

Contacteer Legal