Zeebrugge Multi-molecule Hub

Draaischijf voor de molecules van morgen

De Zeebrugge Multi-molecule Hub is een sleutelproject in de strategie van Fluxys om de energietransitie te versnellen. Met het project wil Fluxys de LNG-terminal van Zeebrugge verbreden naar een multidirectionele en multi-molecule hub ten dienste van de grootschalige decarbonisering die voor ons ligt. Als draaischijf voor de moleculestromen van morgen kan de terminal in één enkel ecosysteem een uitgebreide reeks decarboniseringsdiensten aanbieden voor de Noordwest-Europese markt.

Vooruitkijken is essentieel

Met het project Zeebrugge Multi-molecule Hub anticipeert Fluxys op de marktbehoeften van morgen om de ambitieuze decarboniseringsdoelstellingen te halen. Grootschalige maritieme invoer van koolstofarme waterstof en waterstofdragers zal nodig zijn, net zoals de uitvoer van grote hoeveelheden CO2 voor veilige en permanente opslag onder de zeebodem. Om die transitie te ondersteunen, is er voor de nieuwe configuratie van gasstromen in Europa een aangehouden behoefte aan voldoende aanvoer van aardgas vanuit het westen en daarbij heeft koolstofneutraal biomethaan en synthetisch methaan een stevig decarboniseringspotentieel.

Op één lijn met de Belgische federale waterstofstrategie

Als sleutelproject in de strategie van Fluxys zit het initiatief om het dienstenaanbod en de infrastructuur van de terminal in Zeebrugge te verbreden naar de decarboniseringsbehoeften van morgen op één lijn met zowel de Belgische federale waterstofstrategie als de doelstelling van Port of Antwerp-Bruges om een hub voor groene energie en grondstoffen te worden.

Terminal Zeebrugge team with H2

Unieke en geografisch strategische ligging

Fluxys Zeebrugge terminal

De terminal van Zeebrugge, die nu een hoeksteen is voor de bevoorradingszekerheid van Noordwest-Europa, heeft alle troeven om morgen de multi-molecule hub bij uitstek te worden. De optimale havenligging, de geïntegreerde verbinding met het Noordwest-Europese hinterland en bijna 40 jaar operationele ervaring zijn de ideale combinatie om de terminal te diversifiëren naar een multi-molecule hub en bieden de markt een unieke toekomstkans.

In nauwe samenwerking met de markt

Bij Fluxys staat een nauwe samenwerking met de markt steeds centraal. Een eerste initiatief om de markt te benaderen voor het project Zeebrugge Multi-molecule Hub is de marktbevraging van november 2023.

Fluxys nodigt alle geïnteresseerde partijen uit om hun interesse kenbaar te maken voor een waaier aan mogelijkheden op de terminal in Zeebrugge: diensten voor koolstofneutraal bio-LNG of synthetisch LNG, waterstof, waterstofdragers, gecomprimeerd aardgas (compressed natural gas – CNG) en conventioneel LNG.

 

Neem deel aan de marktbevraging