Fluxys en aandeelhouders van Hanseatic Energy Hub: partners in LNG-terminalproject in Stade

Persberichten – algemene info

Gasinfrastructuurbedrijf Fluxys en aandeelhouders van Hanseatic Energy Hub, ontwikkelaar van het LNG-terminalproject in Stade nabij Hamburg, zijn overeengekomen dat Fluxys als industriële partner in het project stapt. De afronding van de overeenkomst wordt verwacht nadat de standaard goedkeuringsprocedure voor fusies bij de bevoegde instanties is doorlopen. Het partnerschap van Fluxys is complementair met de recente investering in Hanseatic Energy Hub door Partners Group, een toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder op private markten, voor rekening van zijn klanten.

Het LNG-terminalproject zou een bijkomend ingangspunt aanbrengen naar de grootste gasmarkt in Europa en een aanvulling betekenen voor de bestaande industriële cluster in Stade. De installatie zal aanzienlijke uitzendcapaciteit voor aardgas bieden en ook LNG ontsluiten als alternatieve brandstof voor scheepvaart en zwaar vervoer. Voor Fluxys is het project een opportuniteit om zijn groeiambitie in Europa waar te maken en zijn aanwezigheid in Duitsland te versterken en te diversifiëren.


Strategische fit tussen de partners

Voor Fluxys sluit het project nauw aan bij zijn strategie om bij te dragen tot de energietransitie. De LNG-terminal in Stade kan Duitsland namelijk ondersteunen in zijn kernuitstap en de uitfasering van de stroomproductie met steenkool en bruinkool door de aardgasbevoorradingsroutes naar het land te diversifiëren in een context van toenemende invoerbehoefte.

Manfred Schubert, Partner en Managing Director voor Hanseatic Energy Hub: "We waren op zoek naar een industriële partner van wereldklasse om mee te stappen in de ontwikkeling van het project en de terminal op lange termijn te exploiteren. Met Fluxys hebben we die gevonden."

Het plan van Hanseatic Energy Hub en Fluxys is om gezamenlijk een LNG-terminal met een nagenoeg koolstofneutrale voetafdruk te bouwen die de restwarmte van de lokale industrie gebruikt voor het hervergassingsproces. Het is ook de opzet om van de terminal een LNG-hub te maken door logistiek te voorzien voor de distributie ervan via het spoor, de weg en kleine LNG-schepen en tevens door bio-LNG aan te bieden voor de scheepvaart en het zwaar wegvervoer. Tot slot is er ook de ligging van de terminal in een chemische industriecluster: die positioneert de installatie als een belangrijke hefboom in de ontwikkeling van koolstofarme gassen op het pad van de energietransitie.


Industriële expertise

Als industriële mede-investeerder en langetermijnexploitant draagt Fluxys 30 jaar expertise in LNG-terminalling bij die zowel de commerciële, technische als operationele domeinen bestrijkt.

Pascal De Buck, Chief Executive Officer van Fluxys: "De LNG-terminal in Stade heeft sterke troeven om een belangrijke sleutel te zijn in de energietransitie van Duitsland. De installatie creëert een bijkomende ingangspoort voor LNG en koolstofarme gassen waarbij schone operaties worden geïntegreerd in de industriële cluster van Stade. We kijken ernaar uit om met onze partners in het project samen te werken en de ontwikkeling van de terminal te ondersteunen met onze industriële en commerciële expertise."


RSS