Belangrijke stap in uitbouw waterstofeconomie: plan voor eerste industriële power-to-gas installatie in ons land in Zeebrugge

27 februari 2020 – Eoly (deel van Colruyt Group), Parkwind en Fluxys willen in Zeebrugge een installatie bouwen om op industriële schaal hernieuwbare elektriciteit om te zetten in groene waterstof. De haalbaarheidsstudie voor het project is positief en vandaag schrijft het consortium een aanbesteding uit voor de bouw ervan. De partners mikken erop om na de zomer een finale investeringsbeslissing te nemen.

Hyoffwind: allereerste power-to-gas installatie op industriële schaal in België

Eoly (onderdeel van Colruyt Group), Parkwind en Fluxys kondigden in 2018 een samenwerking aan om de verduurzaming van het energielandschap in België een duw in de rug te geven. Met het groene energieproject Hyoffwind willen de partners een power-to-gas installatie bouwen om hernieuwbare elektriciteit via elektrolyse om te zetten in groene waterstof.

Hyoffwind is opgezet als een installatie op industriële schaal (elektrolyse van 25 MW elektriciteit), in de lijn van de industriële projecten die worden ontwikkeld in de ons omringende landen. Ook in België wordt met dit project opgeschaald en wordt de boot niet gemist. Zeebrugge zou daarbij fungeren als energiehub en heeft bovendien ook potentieel als logistieke hub voor waterstoftoepassingen. Het zou de eerste installatie van dergelijke schaal worden in België. Daardoor kan de prijs van de groene waterstof dalen, wat dan weer een boost kan geven aan de toepassingen die gebruik maken van die groene waterstof.

Haalbaarheidsstudie positief

In een eerste fase werd, met de steun van het federale Energietransitiefonds, de haalbaarheid van de installatie nader onderzocht en de uitkomst is positief. De technologie is matuur genoeg om een geïndustrialiseerde productie van groene waterstof te realiseren en op vlak van het wetgevende kader en vergunningen is er voldoende basis om op voort te bouwen voor de realisatie van het project.

Brede samenwerking verhoogt slaagkans

Om tijdig het project te kunnen realiseren, werkt het consortium momenteel verder met eigen middelen aan onder andere de netaansluiting met Elia, de vermarkting van de groene waterstof, het uitsturen van de prijsaanvraag, de voorbereiding van het vergunningsdossier en de opzet van de juridische entiteiten. De financiële haalbaarheid van dit innovatieve project in een ontluikende markt verhoogt beduidend als het in het kader van het energiebeleid gedragen wordt door een brede samenwerking en met financiële steun van andere stakeholders.

François Van Leeuw, CEO Parkwind verduidelijkt: “De deelnemende bedrijven nemen een ondernemingsrisico en zijn bereid ervoor te gaan en de haalbaarheid van het project is aangetoond. Door het duurzame en innovatieve karakter, past dit project in de doelstellingen van de Vlaamse Regering rond waterstof en in de Europese Green Deal”.

Vandaag neemt het consortium een volgende stap en schrijft het verschillende externe partijen aan via een tender waarin de opdracht staat om het project tot een concrete realiteit uit te bouwen. Huidige timing is om na deze zomer een definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen (na het tendering en contracting proces) om dan, na het bekomen van de nodige vergunningen en toelatingen, tegen midden 2021 te kunnen starten met de constructie van de installatie. Op basis van de huidige planning is de eerste productie gepland begin 2023.

Stephan Windels, Business Unit Manager van Eoly voegt toe: “Om te kunnen beantwoorden aan de toekomstige vraag naar groene waterstof is het nodig om nu te starten met het creëren van de voorwaarden die nodig zijn voor een positieve business case voor grootschalige waterstofinstallaties. Daarom moet er nu gestart worden met de uitbouw van de groene waterstofeconomie."

Op naar een echte waterstofeconomie: ons land als voortrekker

Groene waterstof kan worden vervoerd en opgeslagen in de bestaande aardgasinfrastructuur, wat in de toekomst seizoensopslag van hernieuwbare energie mogelijk kan maken. Tegelijk wordt op die manier aardgas als energie voor verwarming, mobiliteit en de industrie koolstofarmer en dus duurzamer. Bovendien kan groene waterstof ook als koolstofvrije energie of grondstof op zich gebruikt worden in mobiliteit, logistiek en industriële processen, bijvoorbeeld in de chemie of staalindustrie. De realisatie van Hyoffwind wil een economische meerwaarde creëren voor de bedrijven die actief zijn doorheen de waterstof-waardeketen (productie – transport – afname).

“We reiken de hand naar iedereen die mee de bakens wil verzetten om het energielandschap te verduurzamen,” zegt Pascal De Buck, CEO van Fluxys. “Met dit project kunnen we de kickstart geven voor lokale kennisopbouw over waterstof en de waterstofeconomie. We kunnen hier toepassingen uitbouwen zodat ons land binnen 5-10 jaar een rol van betekenis kan spelen – met onze partners zijn we ervan overtuigd dat ons land echt koploper kan worden voor innovaties in waterstof.”


RSS