Succesvolle afsluiting van het onderschrijvingsvenster voor bijkomende hervergassingsslots op lange termijn in de LNG-terminal van Zeebrugge

Van 10 juni tot 1 juli heeft Fluxys LNG 24 bijkomende langetermijnhervergassingsslots aangeboden voor de periode 2027-2044. Het resultaat van het onderschrijvingsvenster was positief: alle aangeboden capaciteit werd onderschreven op lange termijn.  

In de context van de gewijzigde gasstromen in Europa heeft Fluxys LNG zich de voorbije jaren toegelegd op het optimaliseren van het gebruik van zijn infrastructuur in Zeebrugge en op het verbeteren van de planning van schepen door bijkomende kortetermijn capaciteit aan te bieden bovenop de bestaande langetermijncapaciteit van de LNG-terminal.  

In antwoord op de oproep tot marktinteresse van november 2023 over de uitbreidingsplannen van Fluxys LNG, toonden heel wat shippers interesse in hervergassingscapaciteit op lange termijn. Bijgevolg heeft Fluxys LNG beslist om zijn aanbod op korte termijn om te zetten in capaciteit op lange termijn.  

Fluxys LNG heeft deze bijkomende langetermijncapaciteit voor de periode 2027-2044 aangeboden via een onderschrijvingsvenster georganiseerd tussen maandag 10 juni en maandag 1 juli 2024. De markt reageerde positief en Fluxys LNG is verheugd te kunnen aankondigen dat alle aangeboden capaciteit onderschreven is.  

RSS