Fluxys Belgium: succesvolle langetermijn obligatie-uitgifte van € 350 miljoen

Fluxys Belgium heeft met succes en tegen historisch lage kredietspreads de uitgifte afgerond van twee langetermijn-obligaties voor een totale nominale waarde van € 350 miljoen. De totale marktinteresse bedroeg € 880 miljoen, wat opnieuw het vertrouwen bevestigt van de Europese institutionele investeerders in de kredietwaardigheid van Fluxys Belgium en de sleutelrol van het Belgische aardgasnet als kruispunt in Noordwest-Europa.

Fluxys Belgium speelde in op de sterke interesse van investeerders in de nazomermaanden tijdens een succesvolle roadshow in Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt en München, waar ontmoetingen plaatsvonden met meer dan 40 investeerders. De obligatie-uitgifte is in twee schijven onderverdeeld:

  • een schijf van € 300 miljoen op 10 jaar met een coupon van 1,75% (87 bp boven midswap) die in oktober 2027 vervalt
  • een schijf van € 50 miljoen op 15 jaar met een coupon van 2,375% (105 bp boven midswap) die in oktober 2032 vervalt.

De obligaties worden afgewikkeld via het vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België en noteren op Euronext Brussels vanaf 5 oktober 2017. Fluxys Belgium wil de netto-opbrengst van de obligatie-uitgifte inzetten voor algemene bedrijfsdoeleinden van de groep Fluxys Belgium, onder meer voor de terugbetaling van de obligatielening van de Uitgever die in mei 2018 vervalt.


Belfius en Crédit Agricole werden gemandateerd als coördinerende banken en joint bookrunners en Commerzbank, Mizuho en NatWest Markets als joint bookrunners.