Swedegas en Fluxys LNG starten samenwerking voor LNG-project in de haven van Gotenburg

Swedegas investeert in een LNG-bunkerinstallatie in de haven van Gotenburg (Zweden) en maakt daarmee voor het eerst LNG als scheepsbrandstof beschikbaar in de grootste haven van Scandinavië. Fluxys LNG zal de leveringen van LNG faciliteren met de constructie van een tweede laadstation in Zeebrugge.

De investering in de haven van Gotenburg vormt het startpunt voor een LNG-installatie die geleidelijk verder kan uitbreiden en na verloop van tijd ook de Zweedse industrie met vloeibaar aardgas kan bevoorraden. Het LNG laten leveren met speciaal geïsoleerde LNG-containers of LNG-tankwagens uit Zeebrugge maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op de vraag van de ontluikende markt voor kleinschalig LNG. Bovendien versterkt het project de rol van de LNG-terminal in Zeebrugge als kruispunt voor kleinschalig LNG in Noordwest-Europa.

Door de steeds strengere emissienormen stijgt de behoefte aan een milieuverantwoorde scheepsbrandstof al sinds enkele jaren. LNG is de schoonste scheepsbrandstof en daardoor hét alternatief bij uitstek voor zware stookolie en diesel. Zo wordt de uitstoot van zwavel en fijn stof tot een minimum beperkt. Bovendien daalt de uitstoot van koolstofdioxide met 21% en de uitstoot van stikstofdioxide tot 90%.

In Zweden bestaat de nieuwe LNG-infrastructuur uit een losstation, een cryogene pijpleiding en bunkering-uitrusting. Die maken het mogelijk voor schepen om LNG te bunkeren terwijl ze aan de kade laden of lossen. Volgens de huidige planning zal de infrastructuur in 2018 operationeel zijn.
Om het laden van LNG-containers en LNG-tankwagens naar Gotenburg te faciliteren zal Fluxys LNG een tweede laadstation bouwen op de LNG-terminal in Zeebrugge. Zo worden de wachttijden tot een minimum beperkt en kan de terminal vlot blijven beantwoorden aan de toenemende vraag.

Het project ontvangt financiële steun van de Europese Commissie via de Connecting Europe Facility (CEF). De subsidie wordt toegekend aan projecten die de synergie tussen de transportsector en energiesector laten spelen in het teken van de koolstofarme toekomst en het versterken van de interne Europese energiemarkt.

European union