Hercomprimeren voor minder broeikasgasemissies

Fluxys wil tegen 2025 zijn broeikasgasemissies met 50% verminderen in vergelijking met 2017. Eén van de manieren om dat doel te bereiken: de techniek van de mobiele hercompressie die onze ploegen op het terrein inzetten.


  


Bij sommige interventies op het net moet Fluxys leidingdelen afscheiden van de rest en het overblijvende gas uit die leidingdelen verwijderen om in alle veiligheid te kunnen werken. Om dat overblijvende gas niet in de lucht te hoeven afblazen, gebruiken onze ploegen meer en meer een mobiele hercompressie-installatie. Met zo’n installatie halen we het overblijvende gas uit het afgescheiden leidingdeel en drukken we het opnieuw op om het elders weer in het net te doen stromen.

Onlangs nog zette Fluxys opnieuw mobiele hercompressoren in tijdens een interventie op de leiding Loenhout-Lillo. Resultaat: bijna 100.000 kubieke meter minder methaanemissies. Dat komt neer op 1.650 ton minder CO2 in de lucht, vergelijkbaar met de uitstoot van een auto die 360 keer rond de aardbol rijdt (115 g CO2/km).