Fluxys LNG bouwt binnenkort een tweede laadstation op zijn LNG-terminal in Zeebrugge

Het aantal laadbeurten van LNG-tankwagens op de LNG-terminal in Zeebrugge blijft stijgen. Om ervoor te zorgen dat Fluxys LNG kan blijven voldoen aan de stijgende vraag wordt een tweede laadstation voor LNG-tankwagens gebouwd.


Fluxys LNG heeft een finale investeringsbeslissing genomen voor de bouw van een tweede laadstation voor LNG-tankwagens op de LNG-terminal in Zeebrugge. Zo zal het bedrijf de wachttijden tot een minimum beperken en zijn positie als draaischrijf voor LNG in Noordwest-Europa versterken. Volgens de huidige planning zal de bouw van de nieuwe installatie starten in de lente van 2018 en volgt de ingebruikname nog voor de zomer van hetzelfde jaar.


Succes kleinschalig LNG

Het aantal laadbeurten van LNG-tankwagens is de laatste jaren exponentieel gestegen in Noordwest-Europa. Die groei wordt aangedreven door de steeds strengere EU-regelgeving inzake uitstoot. In Zeebrugge kunnen sinds 2010 LNG-tankwagens met 40 tot 50 m³ LNG worden geladen. Al meer dan 5.000 ladingen zijn vertrokken uit Zeebrugge, via wegtransport of per ferry, om verder gelegen industriële eindverbruikers te bevoorraden en om LNG te leveren als brandstof voor schepen en vrachtwagens in buurlanden.


LNG: goed voor het milieu

LNG is de milieuvriendelijkste brandstof voor schepen en vrachtwagens voor langeafstandsvervoer en vormt het ideale alternatief voor zware stookolie en diesel. Zo is uitstoot van zwavel en fijn stof verwaarloosbaar. Bovendien komt bij de verbranding van aardgas tot 21% minder koolstofdioxide en tot 90% minder stikstofdioxide vrij.


Steun van Europa

Het project krijgt financiële steun van de Europese Commissie via het programma Connecting Europe Facility (CEF), dat projecten subsidieert die een synergie bevorderen tussen de transport- en energiesectoren met het oog op een koolstofarme toekomst en een versterkte interne Europese energiemarkt. De subsidie maakt deel uit van een pilootproject ter ondersteuning van de bevoorrading van een nieuwe LNG-bunkeringinstallatie die gebouwd wordt in de haven van Göteborg (Zweden).

European union