De openbare distributie aansluiten op het Belgische netwerk

Een nieuwe aansluiting vragen of een bestaande wijzigen

Contacteer ons om een bestaand aardgasontvangststation aan te passen of een bijkomend aardgasontvangststation te bouwen.

We bekijken samen:

 • De technisch-economische criteria
 • De economische verantwoording van het investeringsproject
 • De bijdrage van het investeringsproject aan de globale ontwikkeling van het bestaande aardgasvervoersnet en van de bestaande aardgasdistributienetten

Hierbij houden we rekening met de:

 • Evolutie van de uurdebieten in het geval van een zeer koude periode voor de betrokken regio
 • Mogelijkheid om de aardgasafnames in de toekomst te verhogen
 • Evolutie van de ontwikkeling op lange termijn
 • Bevoorradingszekerheid van aardgas in de betrokken regio.
 • Haalbaarheidsstudie van de verschillende aansluitingsmogelijkheden.

Hoe verloopt zo’n haalbaarheidsstudie?

Een haalbaarheidsstudie duurt minimum 3 maanden en is afhankelijk van de complexiteit. We onderzoeken:

 • Wat technisch de beste inplantingsroute is.
 • Welke terreinen het meest geschikt zijn, vooral op het vlak van milieu.
 • Welke vergunningen nodig zijn om de aansluiting te realiseren.
 • Hoeveel tijd het zal nemen om alle vergunningen te krijgen.

Vervolgens bespreken we met u alle belangrijke technisch gegevens en bepalen we samen de datum waarop de nieuwe aansluiting in dienst gaat of wanneer de bestaande aansluiting aangepast wordt.


Wie draagt welke kosten voor een bijkomend ontvangststation?

Dit hangt af van de bedrijfsdruk van het vervoersnet waarop het ontvangststation zal worden aangesloten.

 

Bedrijfsdruk ≤ 14,7 bar

 • U, de DNB, draagt alle kosten voor de installaties en de aansluiting op het vervoersnet.
 • Deze installaties, die stroomafwaarts liggen van de laatste afsluiter voor het onderbreken van de aftakking, worden uw eigendom en worden door u geëxploiteerd.

Bedrijfsdruk > 14,71 bar

 • Wij dragen alle kosten voor de installaties en de aansluiting op het vervoersnet.
 • Deze installaties worden onze eigendom en worden door ons geëxploiteerd.

Wat is de aansluitingstermijn?

De looptijd tussen de aanvraag en de ingebruikneming van de aansluiting hangt af van een aantal factoren:

 • De duurtijd van de vergunningsprocedures
 • De lengte van de aan te leggen leiding
 • De technisch moeilijkheidsgraad van de aansluiting

Hou zeker rekening met een minimumtermijn van 30 maanden, vooral door de duurtijd van de vergunningsprocedures.

Meer details vindt u in het Standaard Aansluitingscontract Fluxys Belgium / DNB.

Your point of contact