Fluxys Belgium Marktconsultatie 26

2017 - Marktconsultatie 26 - Belux

Vanaf 23 november tot 13 december 2017 organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie over de gereguleerde documenten voor vervoersdiensten. De voorgestelde veranderingen maken het mogelijk voor Fluxys Belgium om zijn marktbalanceringsverantwoordelijkheden over te hevelen aan de balancing operator van de BELUX marktzone Balansys.

Het volgende document geeft samenvatting van de aanpassingen : One Page Note - Beschrijving van de veranderingen (enkel beschikbaar in het Engels).

De aanpassingen werden ook toegelicht tijdens de infosessie van 8 november 2017: Document Informatie Sessie (enkel beschikbaar in het Engels).

Meer informatie met betrekking tot de BeLux marktintegratie kan teruggevonden worden hier.

De volgende documenten waren voorgesteld ter consultative (met track changes):

Consultatie documenten

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het consultatierapport geeft een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen tijdens marktbevraging :

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)1746 is gepubliceerd op de CREG website.