Kerncijfers

  31/12/2021 31/12/2020
(herwerkt)
Winst- en verliesrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 1.136.297 1.110.664
EBITDA 809.533 739.528
EBIT 394.558 320.883
Nettowinst 247.094 200.009
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 100.886 136.642
Totaal van de materiële vaste activa 5.213.095 5.343.691
Eigen vermogen 3.607.949 3.512.017
Netto financiële schuld 2.320.786 3.149.841
Totaal van de geconsolideerde balans 8.042.330 7.980.403
Financiële ratio’s
Solvabiliteit 39% 47%
Interestdekking 10,2 8,7
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB 37% 49%
FFO/Netto financiële schuld 26% 17%
RCF/Netto financiële schuld 17% 11%
Indicatoren in miljoenen euro's
Uitgebreide RAB 6.343,1 6.397,2
   Vervoer 2.925,9 2.935,0
   Opslag 228,8 235,6
   LNG-terminalling (in België) 303,0 302,7
Materiële vaste activa buiten RAB 2.885,3 2.924,0