Financiële gegevens

Kerncijfers

  31/12/2020 31/12/2019
Financiële ratio’s
Solvabiliteit 47% 46%
Interestdekking 8,7 9,7
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB 49% 47%
FFO/Netto financiële schuld 17% 19%
RCF/Netto financiële schuld 11% 13%
Indicatoren in miljoenen euro's
Uitgebreide RAB 6.397,2 6.523,7
   Vervoer 2.935,0 2.939,7
   Opslag 235,6 239,7
   LNG-terminalling (in België) 302,7 314,4
Materiële vaste activa buiten RAB 2.924,0 3.029,9
Winst- en verliesrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 1.110.664 1.111.885
EBITDA 739.528 744.274
EBIT 320.883 350.168
Nettowinst 200.009 214.163
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 136.642 281.002
Totaal van de materiële vaste activa 5.343.691 5.534.337
Eigen vermogen 3.512.017 3.642.174
Netto financiële schuld 3.149.841 3.086.947
Totaal van de geconsolideerde balans 7.980.403 8.321.955

Algemene vergadering

Buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2021

De raad van bestuur van Fluxys NV heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 27 oktober 2021 vanaf 11.00 uur.

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de te volgen praktische modaliteiten.