Financiële gegevens

Financiële gegevens

Kerncijfers

  31/12/2019 31/12/2018
herwerkt
Financiële ratio’s
Solvabiliteit 46% 46%
Interestdekking 9,7 9,1
Netto financiële schuld*/uitgebreide RAB* 47% 46%
FFO*/Netto financiële schuld* 19% 18%
RCF*/Netto financiële schuld* 13% 12%
Indicatoren in miljoenen euro's
Uitgebreide RAB* 6.523,7 6.556,6
Vervoer 2.939,7 2.874,1
Opslag 239,7 246,1
LNG-terminalling 314,4 324,6
Materiële vaste activa behalve RAB 3.029,9 3.111,8
Winst- en verliesrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 1.111.885 981.050
EBITDA* 744.274 633.129
EBIT* 350.168 257.965
Nettowinst* 214.163 448.189
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 281.002 238.431
Totaal van de materiële vaste activa 5.534.337 5.537.966
Eigen vermogen 3.642.174 3.622.693
Netto financiële schuld* 3.086.947 3.028.572
Totaal van de geconsolideerde balans 8.321.955 8.473.823