Financiële gegevens

Financiële gegevens

Kerncijfers

  31/12/2020 31/12/2019
Financiële ratio’s
Solvabiliteit 47% 46%
Interestdekking 8,7 9,7
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB 49% 47%
FFO/Netto financiële schuld 17% 19%
RCF/Netto financiële schuld 11% 13%
Indicatoren in miljoenen euro's
Uitgebreide RAB 6.397,2 6.523,7
   Vervoer 2.935,0 2.939,7
   Opslag 235,6 239,7
   LNG-terminalling (in België) 302,7 314,4
Materiële vaste activa buiten RAB 2.924,0 3.029,9
Winst- en verliesrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 1.110.664 1.111.885
EBITDA 739.528 744.274
EBIT 320.883 350.168
Nettowinst 200.009 214.163
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 136.642 281.002
Totaal van de materiële vaste activa 5.343.691 5.534.337
Eigen vermogen 3.512.017 3.642.174
Netto financiële schuld 3.149.841 3.086.947
Totaal van de geconsolideerde balans 7.980.403 8.321.955