Ghent Carbon Hub

Fluxys Belgium, North Sea Port en ArcelorMittal Belgium ontvangen EU-financiering voor Ghent Carbon Hub als belangrijke stap in de richting van een koolstofneutraal België

Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat ze Fluxys Belgium, North Sea Port en ArcelorMittal Belgium € 9,6 miljoen zal toekennen uit het financieringsprogramma “Connecting Europe Facility for Energy” (CEF-E). De financiering is bestemd voor het onderzoek naar het project Ghent Carbon Hub, een open-access multimodale opslag- en vloeibaarmakingsterminal van CO2 in North Sea Port gecombineerd met een CO2-leidingennetwerk dat de Waalse regio met de hub in Gent verbindt.

Ghent Carbon Hub is opgezet als een open-access infrastructuur en omvat een opslag- en vloeibaarmakingsterminal van CO2 en een CO2-leidingennetwerk dat CO2 verzamelt van de emittenten. Het vloeibare CO2 wordt dan aan boord van schepen geladen voor verdere permanente offshore opslag. Ghent Carbon Hub zal de capaciteit hebben om per jaar 4 miljoen ton CO2 te verwerken, wat overeenkomt met ongeveer 10 % van de industriële CO2-uitstoot in België. In het kader van de uitbouw van de Belgische CO2-infrastructuur, en mede ondersteund door de subsidie van de Europese Commissie, ontwikkelt Fluxys een verbinding tussen Bergen en Gent om exportmogelijkheden te bieden aan de CO2-emittenten in Wallonië. De toekenning van de subsidie voor de lopende studie is een belangrijke stap op weg naar de definitieve investeringsbeslissing die in 2025 wordt verwacht en de voorziene start van operaties in 2027.

De drie partners gaan door met het ontwikkelen van deze belangrijke infrastructuur die de afvang, het transport en de opslag van koolstof mogelijk maakt, wat van het grootste belang is voor CO2-intensieve industrieën om netto nul emissies te bereiken, vooral in sectoren waar reductie moeilijker is met processen die inherent CO2-emissies genereren.

North Sea Port herbergt een energie-intensief cluster met een aanzienlijke CO2-voetafdruk. De haven werkt samen met de bedrijven die in dit gebied zijn gevestigd aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Als eerste stap wordt de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS) vergroot. De benodigde infrastructuur moet worden ontwikkeld om de CCUS-activiteiten (Carbon Capture Utilisation and Storage) binnen North Sea Port verder te ontwikkelen en op te schalen en zo de positie van de haven als CCUS-hub te bevestigen. In dat perspectief is de open-access CO2-terminal van het “Ghent Carbon Hub”-project een cruciale bouwsteen in de transitie naar een toekomstbestendige industrie en een klimaatneutrale haven tegen 2050.

ArcelorMittal Belgium wil in het bijzonder verschillende decarbonisatie-initiatieven ontwikkelen. Naast de voortdurende verbeteringen inzake energie-efficiëntie, worden er twee routes ontwikkeld om de staalproductie koolstofarm te maken: Smart Carbon en Innovative-DRI. Beide routes zullen bijdragen tot het traject naar koolstofneutrale staalproductie. De Smart Carbon-route maakt het mogelijk om technologieën voor koolstofafvang en -hergebruik (CCU) of opslag (CCS) te integreren.

Het project zal een beroep kunnen doen op de ruime ervaring van Fluxys in zowel pijpleidingtransport als terminallingactiviteiten. Met zijn infrastructuur van CO2-leidingen wil Fluxys CO2 bij de emittenten afvangen en veilig transporteren naar ofwel een exportinstallatie waar het vloeibaar kan worden gemaakt en naar een opslaginstallatie kan worden vervoerd, ofwel een plaats waar het kan worden hergebruikt. Ghent Carbon Hub is een van de projecten waarbij Fluxys is betrokken om exitpunten aan te bieden van zijn CO2-backbone naar CO2-opslag: Antwerp@C (10 miljoen ton per jaar) – offshore pijpleiding in Zeebrugge (20-40 miljoen ton per jaar). Meerdere projecten zijn immers nodig om de Europese doelstellingen met het oog op net zero te halen: dergelijke projecten in combinatie met een robuuste CO2-backbone maken voldoende CO2-exportcapaciteit mogelijk voor emittenten, niet alleen in België maar ook in omringende landen.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium: "We zijn zeer verheugd met de Europese steun aan dit CO2-infrastructuurproject met ArcelorMittal Belgium en North Sea Port. Dit project past perfect in de nieuwe strategie van Fluxys inzake de uitbouw van infrastructuur voor CO2-transport, met onze ambitie om tegen 2030 transportcapaciteit tot 30 miljoen ton CO2 per jaar aan de markt aan te bieden. Samen met onze partners kijken wij ernaar uit om een multimodaal exportplatform voor CO2 te ontwikkelen dat zal bijdragen tot een efficiënte decarbonisatie van de Belgische industrie."

Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal Belgium: "ArcelorMittal Belgium wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 35 % verminderen ten opzichte van 2018, en heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De combinatie van een nieuwe “Direct Reduced Iron”-fabriek (DRI) naast een duurzame, ultramoderne hoogoven maakt het mogelijk om unieke synergieën te creëren in de roadmap van ArcelorMittal Belgium naar klimaatneutrale staalproductie. Daarnaast focust ArcelorMittal Belgium op CCS, waar Ghent Carbon Hub een essentiële bouwsteen is in de volledige CO2-waardeketen van afvang tot afzondering. Samen met Fluxys en North Sea Port ontwikkelen we deze oplossing om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren."

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: "Het industriële cluster in North Sea Port is verantwoordelijk voor een grote CO2-voetafdruk en het is tijd om te evolueren naar een klimaatneutrale economie. Ghent Carbon Hub heeft de sleutel in handen om deze verschuiving naar koolstofneutraliteit te benutten en een volwaardig "Carbon Capture Utilisation and Storage”-ecosysteem (CCUS) te creëren in North Sea Port. We zijn dan ook zeer verheugd dat de Europese Commissie de studies ondersteunt voor het multimodale CO2-infrastructuurproject dat we samen met Fluxys en ArcelorMittal Belgium ontwikkelen."


De inhoud van deze publicatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van ArcelorMittal Belgium, Fluxys Belgium en North Sea Port, en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie weer.