CO₂ Hub in Zeebrugge

Fluxys en Equinor lanceren oplossing voor grootschalige decarbonisering in Noordwest-Europa

De twee bedrijven zijn overeengekomen een groot infrastructuurproject te ontwikkelen dat België met Noorwegen verbindt om afgevangen CO2 van uitstoters te vervoeren naar veilige opslagplaatsen in de Noordzee. Het project zit in de fase van de haalbaarheidsstudie en een investeringsbeslissing wordt in 2025 verwacht.

CO2 afvangen, vervoeren en opslaan (CCS – Carbon capture and storage) is essentieel om de CO2-uitstoot aanzienlijk te kunnen verlagen. In lijn daarmee biedt het project van Equinor en Fluxys de Noordwest-Europese markt een robuuste en flexibele oplossing voor grootschalige decarbonisering.

Het project omvat een CO2-uitvoerleiding van 1.000 km die Equinor zal uitbaten om CO2 te vervoeren naar veilige en permanente opslag onder de zeebedding op het Noorse continentale plat. De onderzeese leiding zal in Zeebrugge aansluiten op onshore CO2-vervoersinfrastructuur die Fluxys zal bouwen en uitbaten. Het CO2-vervoersnet met open toegang zal uitstoters in België en de omringende landen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten op een snelweg naar veilige en betrouwbare CO2-opslag in Noorwegen. Zo kan bijvoorbeeld vloeibaar gemaakte CO2 vanuit naburige hubs zijn weg vinden naar de installaties in Zeebrugge, wat het geografische bereik van het project verder uitbreidt. Er wordt ook een leidingaftakking naar de haven van Duinkerke overwogen en bijkomende verbindingen naar andere Noordwest-Europese landen komen eveneens in aanmerking.

Het gezamenlijke initiatief van Equinor en Fluxys heeft als doel het CO2-infrastructuurproject te ontwikkelen en gebruiksklaar te hebben vóór het einde van dit decennium. De offshore leiding zal een vervoerscapaciteit van 20 tot 40 miljoen ton CO2 per jaar hebben en speelt daarmee in op een groeiende behoefte aan CCS bij een waaier Europese industriële actoren.

De grootschalige vervoersoplossing per pijpleiding biedt bedrijven een eenvoudig te gebruiken logistieke keten van afvang tot opslag. Ze is zowel efficiënt als economisch voordelig voor grote volumes CO2 en biedt ruime operationele flexibiliteit. Fluxys en Equinor gaan nu in gesprek met geïnteresseerde partijen zoals grote uitstotende bedrijven om het project toe te lichten.

Grete Tveit, Senior Vice President van Equinor voor koolstofarme oplossingen: "We zijn verheugd het CO2-infrastructuurproject te lanceren met Fluxys in België. Samen hebben we het potentieel om een grootschalige decarbonisering van Europese koolstofintensieve bedrijven mogelijk te maken. Met onze partners kunnen we zorgen voor een CCS-waardeketen van begin tot einde. Equinor gelooft dat CCS cruciaal is om de energietransitie te doen slagen en netto nul uitstoot te bereiken tegen 2050."

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: "We zijn enthousiast om het CO2-infrastructuurproject te lanceren met Equinor. Met onze stevige en complementaire kennis en expertise bieden we een breed scala aan uitstoters in Noordwest-Europa een betrouwbare en efficiënte oplossing voor CO2-vervoer en -opslag. Dat is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen en de economie op lange termijn te bestendigen. Ons doel met het project is een robuuste structurele decarboniseringsoplossing aan te reiken en we zetten nu de beweging in."