Customer Interactions

Blijf op de hoogte van onze laatste marktconsultaties of ga naar het archief voor eerdere consultaties.

 

 

Lopende marktconsultatie

 

Marktconsultatie 42 - Wijzigingen in de regulatoire documenten

De Luxemburgse Transmission System Operator (TSO) Creos Luxembourg en de Belgische  TSO Fluxys Belgium en hun respectievelijke regulatoren, ILR (“Institut Luxembourgeois de Régulation”) en CREG (“Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas”), werken sinds 2015 samen om hun nationale H-gas markten te integreren.

Met de goedkeuring van het compliance programma door ACER op 16 oktober van dit jaar, werd er een serieuze mijlpaal bereikt voor Balansys om de balancingactiviteiten voor de hele Belux marktzone over te nemen.

Samen met marktbevraging 1 georganiseerd door Balansys, stelt Fluxys Belgium voor om aanpassingen te doen aan haar regulatoire documenten. Daarom organiseert Fluxys Belgium een marktconsultatie van 12 november tot 11 december 2019.
 
 Het volgend document vat de wijzigingen samen (enkel beschikbaar in het Engels): One page note

 

U bent uitgenodigd om uw opmerkingen voor woensdag 11 december 2019 te sturen naar marketing@fluxys.com. Gelieve in uw antwoord te specifieren of de inhoud als vertrouwelijk moet worden beschouwd of niet. Tenzij anders vermeld, worden alle opmerkingen als niet-vertrouwelijk beschouwd. 

 

Documenten in consultatie (in het Engels, met track changes) 

Balansys wordt Balancing operator voor de Belux marktzone.

Access Code for Transmission - Attachment A
Access Code for Transmission - Attachment B
Access Code for Transmission - Attachment F
Standard Transmission Agreement
Transmission Programme

 

Archive van de Belgische Marktconsultaties

2019 - Marktconsultatie 41 - Wijzigingen in de regulatoire documenten

2019 - Marktconsultatie 40 - Opslagstarieven voor periode 2020-2023

2019 - Marktconsultatie 39 - Balanceringstarieven van toepassing in 2020

2019 - Marktconsultatie 38 - Integratie van de Overeenkomst Elektronisch Dataplatform in de Standaard Aansluitingsovereenkomst

2019 - Marktconsultatie 37 – LNG-diensten Overeenkomst

2019 - Marktconsultatie 36 – LNG Terminalling Tarieven voor de periode 2019 - 2039

2019 - Marktconsultatie 35 - Wijzigingen in de regulatoire documenten

2019 - Marktconsultatie 34 - Uitnodiging om opmerkingen te sturen omtrent de wijzigingen in het Interconnectieovereenkomst

2018 - Marktconsultatie 33 - Kosten-bateanalyse over de balanceringsgegevens voorziening

2018 - Marktconsultatie 32 - Opslagstarieven voor de periode 2020 - 2023

2018 - Marktconsultatie 31 & 31bis - Wijzigingen in de Toegangsreglement & Standaard Vervoerscontract

2018 - Marktconsultatie 30 - Vervoerstarieven voor periode 2020 - 2023

2018 - Marktconsultatie 29 & 29bis - Aanpassingen aan de Standaard Aansluitingsovereenkomst

2018 - Marktconsultatie 28 - Balanceringstarieven van toepassing in 2019

2018 - Marktconsultatie 27 & 27bis - Substitutiediensten & VIP BE-NL

2017 - Marktconsultatie 26 - Belux

2017 - Uitnodiging om de Interconnectieovereenkomst te becommentariëren voor het nieuwe VIP Virtualys

2017 - Marktconsultatie 25 - Balanceringstarieven van toepassing in 2018

2017 - Marktconsultatie 24 - Aanpassing tarieven 2016-2019

2017 - Marktconsultatie 23 - Convergentie ZTP physical en notional services

2016 - Marktconsultatie 22 - Imbalance Pooling & Capacity Conversion

2016 - Marktconsultatie 21 - Balanceringstarieven voor 2017

Your point of contact
X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK