Fluxys bundelt krachten met stakeholders om de industrie in België koolstofarm te maken

Oslo, 19 juni 2024 - In aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid werd een gezamenlijke verklaring over koolstofarme waardeketens ("de Verklaring van Oslo"), ondertekend door Fluxys en 13 grote industriële groepen*, North Sea Port en Port of Antwerp-Bruges, overhandigd aan de Belgische beleidsmakers, Vlaams Minister-president Jan Jambon, Waals Vice-President en Minister van Energie Philippe Henry, Federaal Minister van Energie Tinne Van Der Straeten, Federaal Minister van de Noordzee Paul Van Tigchelt en Federaal Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. In deze verklaring benadrukken de ondertekenaars het belang van koolstofafvang, -transport, -gebruik en -opslag ("CCUS") om de uitdagingen van het koolstofarm maken van de economie aan te gaan en dringen ze er bij de beleidsmakers op aan om de nodige beleidsinstrumenten op alle niveaus in te voeren.

CCUS is een technologie die gericht is op het verminderen van de uitstoot van kooldioxide ("CO₂") door het afvangen van emissies van bronnen zoals industriële processen en elektriciteitscentrales. De afgevangen CO₂ kan dan ofwel permanent ondergronds worden opgeslagen om te voorkomen dat het vrijkomt in de atmosfeer, ofwel opnieuw worden gebruikt in verschillende andere industriële processen om de totale uitstoot te verminderen.

Vandaag de dag staat de industrie in België voor de grote uitdaging om koolstofarm te worden met behoud van haar internationale concurrentiepositie. Naast het gebruik van hernieuwbare energie zal CCUS van cruciaal belang zijn om deze uitdaging aan te gaan. CCUS is een onontbeerlijke hefboom voor de moeilijk te decarboniseren industrie om hun CO₂-uitstoot op korte termijn structureel en op schaal aan te pakken. Bovendien zal CCUS een cruciale rol spelen door onder andere België te voorzien van zekere volumes competitief geprijsde koolstofarme moleculen zoals "blauwe" waterstof die zowel als grondstof en als brandstof voor onze industrie kunnen worden gebruikt. Elektriciteitscentrales die hun CO₂-uitstoot afvangen, kunnen bovendien koolstofarme energie leveren, ook tijdens perioden met weinig wind en zon en piekvraag.

De vlaggenschipprojecten van de industrie voor het koolstofarm maken van de economie stimuleren de economische groei en de werkgelegenheid, maar beleidsinstrumenten op alle niveaus zijn essentieel voor de realisatie ervan in België. Samenwerking tussen alle belanghebbenden is essentieel om te slagen. Daarom onderschrijven de industriële stakeholders met deze Verklaring van Oslo het belang van de CCUS-technologie en vragen ze de beleidsmakers om gerichte beleidsinstrumenten te installeren.

Oslo delegation

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: "Ik ben verheugd dat ik vandaag samen met belangrijke industriële stakeholders in België deze Verklaring van Oslo heb ondertekend. Deze verklaring past perfect in de aanpak van Fluxys, dat CO₂-uitstoters de mogelijkheid biedt om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen door hun ingezamelde CO₂ via pijpleidingen naar verschillende exportpunten te transporteren. Samen dragen we bij tot een duurzamere samenleving via decarbonisatie oplossingen voor de industrie, die essentieel zijn om de klimaatdoelstellingen te halen en de leefbaarheid van de economie op lange termijn te verzekeren."

Pascal De Buck and Oslo declaration

Oslo declaration

* Lijst van industriële groepen die de Verklaring van Oslo hebben ondertekend: Air Liquide Industries, ArcelorMittal, BASF Antwerpen, Carmeuse, Engie, Equinor, ExxonMobil, Fluxys, Heidelberg Materials, Holcim, Ineos, Lhoist, TotalEnergies.

Download de Verklaring van Oslo

 

Over Fluxys

Fluxys is een volledig onafhankelijke infrastructuurgroep met hoofdkantoor in België en 1.300 personeelsleden actief in gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas. Met zijn verbonden ondernemingen wereldwijd exploiteert Fluxys 28.000 kilometer aardgasleidingen en terminals voor vloeibaar aardgas met een gezamenlijke jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 450 TWh. Eén van de dochterondernemingen van Fluxys is Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext), de eigenaar en beheerder van de infrastructuur voor gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas in België.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO₂, waarbij Fluxys de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunt.

www.fluxys.com

RSS