Fluxys versterkt zijn banden met Open Grid Europe door de overname van de deelneming van 24% van Macquarie Asset management

Persberichten – algemene info

Fluxys heeft met Macquarie Asset Management een akkoord voor de overname van diens deelneming van ongeveer 24% in Open Grid Europe (OGE), de grootste vervoersnetbeheerder in Duitsland. De overname past perfect in de strategie van Fluxys om de essentiële infrastructuurpartner te worden om de energietransitie te versnellen.

Fluxys en OGE zijn allebei voortrekkers op het gebied van decarboniseringsoplossingen en zijn actief waterstof- en CO2-infrastructuur aan het uitbouwen die in verbinding staat met projecten voor waterstofinvoer en CO2-uitvoer. Ze hebben zich ook ingezet om de bevoorradingszekerheid te verzekeren in de huidige marktomstandigheden. In het kader van de bevoorradingszekerheid is Fluxys een essentiële partner voor de bevoorrading van de Duitse markten via de Oost-Westcorridor in België, die nog wordt versterkt en in een latere fase zal kunnen worden gebruikt voor het vervoer van waterstof.


Klik om de afbeelding op ware grootte te openen in een nieuw tabblad

De infrastructuur en de decarboniseringsprojecten van Fluxys en OGE vullen elkaar sterk aan, wat zich vertaalt in een uitstekende samenwerking tussen OGE en de dochterondernemingen van Fluxys in België, Duitsland en Zwitserland. Voor Duitsland biedt dit het vooruitzicht naar bijkomende routes voor waterstofinvoer en CO2-uitvoer via België.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: “De overname door Fluxys van een deelneming in OGE past perfect in onze strategie. We zijn verheugd de krachten te bundelen met de andere aandeelhouders en de vooruitdenkende aanpak van OGE te ondersteunen om de energietransitie waar te maken. Door een nog robuustere samenwerking tussen onze dochterondernemingen en OGE te bevorderen, ligt de weg open voor een verdere versterking van de bevoorradingszekerheid, een versnelde uitbouw van grensoverschrijdende waterstof- en CO2-infrastructuur en een opschaling van de decarboniseringsopties voor de samenleving.”

Dr. Jörg Bergmann, CEO van OGE: “We kijken ernaar uit dat Fluxys een nieuwe aandeelhouder van OGE wordt. Grensoverschrijdende samenwerkingen zijn een essentiële pijler voor een succesvolle Europese energietransitie. Deze overname van de aandelen van Macquarie zal de goede en betrouwbare samenwerking tussen Fluxys en OGE verder versterken.”

Door de overeenkomst met Macquarie Asset Management verwerft Fluxys het belang van 23,6 % van Macquarie European Infrastructure Fund 4 in OGE, naast een belang van 0,5 % dat eigendom is van Halifax Regional Municipality Master Trust. De voorwaarden van de transactie werden niet meegedeeld. Naar verwachting wordt de overname afgerond tegen eind maart 2023 na goedkeuring door de bevoegde instanties, en vervulling van de andere gebruikelijke transactievoorwaarden.


RSS