Fluxys vernieuwt merkidentiteit: het belang van ons bedrijf voor de samenleving tonen

12-02-2020 - Vanaf vandaag vernieuwt Fluxys zijn merkidentiteit om beter te tonen wat het belang van het bedrijf voor de-samenleving is: "Shaping together a bright energy future".

De afgelopen jaren hebben we heel wat inspanningen gedaan om onze schouders te zetten onder de energietransitie die nodig is om de klimaatverandering en de luchtvervuiling tegen te gaan. Die realiteit weerspiegelde zich echter niet langer in onze merkidentiteit.

“Shaping together a bright energy future”: met deze formulering van onze rol in de samenleving tonen we ons engagement om te blijven bouwen aan een groenere energietoekomst voor de generaties na ons. Mensen, bedrijven en samenlevingen hebben energie nodig om te groeien en te bloeien. Fluxys vult die behoefte in: met onze infrastructuur zetten we energie in beweging. We vervoeren aardgas en effenen tegelijk het pad om met onze infrastructuur waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers van de toekomst te vervoeren.

De vernieuwde merkidentiteit en nieuwe beeldtaal onderstrepen dat Fluxys vastbesloten is om de energietransitie vooruit te doen gaan. De organische vormentaal en de heldere, optimistische kleurenpatronen accentueren de vele vormen die energie in een wereld van verandering kan aannemen.

Ons vernieuwde logo met ronde onderkastletter markeert dan weer onze openheid om samen te werken. Om een koolstofneutrale toekomst te bouwen zal immers nauwe samenwerking doorheen het volledige energie-ecosysteem nodig zijn.

De nieuwe visuele identiteit wordt stapsgewijs uitgerold in alle bedrijven met meerderheidszeggenschap van de Fluxys-groep.

Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder van Fluxys: "De energietransitie is een enorme uitdaging voor de samenleving. Fluxys is vastbesloten om met zijn infrastructuur een centrale bijdrage te leveren. Met onze nieuwe merkidentiteit tonen we onze ambitie om als gasinfrastructuurbedrijf wendbaar en doelgericht vooruit te gaan om oplossingen te brengen die de behoeften invullen van de samenleving, onze klanten en al onze stakeholders."

Voor een blik op onze vernieuwde merkidentiteit, kan je onze video bekijken op Vimeo.

Bekijk onze video op Youtube

RSS