Snam, Enagás en Fluxys voltooien de overname van 66% in de Griekse operator DESFA

Vandaag heeft het consortium van Snam (60%), Enagás (20%) en Fluxys (20%) de overname voltooid voor een totaalbedrag van €535 miljoen van een deelname van 66% in DESFA, de nationale operator van het Griekse aardgasnet, voordien in handen van Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) en Hellenic Petroleum. Het consortium Senfluga Energy Infrastructure Holdingswerd in april 2018 geselecteerd voor de aanbesteding voor de privatisering van DESFA. . Het consortium heeft een acquisitiefinanciering afgesloten met een looptijd van > 10 jaar en zonder verhaal naar de aandeelhouder. Die financiering bedraagt ongeveer 65% van de waarde van de onderneming.

DESFA is eigenaar van een vervoersnetwerk van ongeveer 1,500 km hogedrukleidingen en een hervergassingsterminal in Revithoussa, beide geëxploiteerd binnen een gereguleerd kader. Griekenland is een belangrijke draaischijf voor de bevoorradingsdiversificatie en het ontsluiten van nieuwe aardgasroutes in Europa en beschikt over bijkomend potentieel om zich te ontwikkelen tot een hub in Zuidoost-Europa.

Dankzij de steun van Snam, Enagás en Fluxys, de drie Europese infrastructuurbedrijven die het meest betrokken zijn in de oprichting van de Energie-unie, zal DESFA zijn strategische positie in het Middellandse Zeegebied ten volle kunnen benutten, wat zal bijdragen tot de groei van Griekenland. Het consortium zal ook innovatieve gastoepassingen promoten in Griekenland en hernieuwbare gassen zoals biomethaan ingang doen vinden met het oog op een duurzaam energiesysteem. Daarnaast zal het een actieve bijdrage leveren om de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen in Griekenland te doen dalen.
RSS