Consortium Snam, Enagás en Fluxys ondertekent de overeenkomsten voor de verwerving van 66% van de Griekse operator DESFA

Het Europese consortium met Snam (60%), Enagás (20%) en Fluxys (20%) heeft vandaag in Athene de overeenkomsten ondertekend met Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) en Hellenic Petroleum voor de overname van 66% in DESFA, de operator van de Griekse aardgasinfrastructuur.

De overeenkomsten werden ondertekend tijdens een ceremonie die werd bijgewoond door de Griekse minister van Milieu en Energie Giorgos Stathakis, de CEO van Snam Marco Alverà, de CEO van Enagás Marcelino Oreja en de CCO van Fluxys Arno Büx.

In april werd het bod van 535 miljoen euro dat het consortium indiende voor de privatisering van DESFA aanvaard. Het tekenen van de contracten volgt op de vergunningen die recent werden verstrekt door de Europese Commissie en de Griekse Rekenkamer (Hellenic Court of Audit, HCA). De afronding van de transactie wordt verwacht in het einde van dit jaar: onder meer afhankelijk van wanneer de interne reorganisatie bij HRADF en Hellenic Petroleum om rechtstreekse aandeelhouders te worden van DESFA (momenteel deelneming via DEPA) wordt voltooid en wanneer DESFA door de Griekse regulator RAE wordt gecertificeerd volgens het model van ‘ownership unbundling’.

DESFA beheert binnen een gereguleerd kader een vervoersnetwerk van ongeveer 1.500 km hogedrukleidingen en een hervergassingsterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Revithoussa.

Griekenland bevindt zich op een belangrijk kruispunt voor de bevoorradingsdiversificatie en het ontsluiten van nieuwe aardgasroutes in Europa en kan daardoor een belangrijke draaischijf worden voor gas in Zuidoost-Europa. Met de steun van Snam, Enagás en Fluxys, de drie Europese infrastructuurbedrijven die het meest betrokken zijn in de oprichting van de Energie-unie, zal DESFA zijn strategische positie in het Middellandse Zeegebied ten volle kunnen benutten. Om verder bij te dragen tot de duurzame groei van de aardgasmarkt, de economische ontwikkeling en het verlagen van de emissies in Griekenland zal het consortium ook innovatieve toepassingen en nieuwe bronnen van aardgas promoten.

Het consortium heeft een financieringspakket verworven met een looptijd van > 10 jaar en zonder garantie voor de overname en bedraagt ongeveer 65% van de waarde van de onderneming. De financiering is momenteel nog onder voorbehoud van de bevredigende afwerking van de documentatie en wordt naar verwachting in één van de komende weken afgerond.

Marco Alverà, CEO van Snam, licht toe: "Snam is klaar om samen te werken met onze partners voor een versnelde groei van DESFA en de ontwikkeling van de Griekse infrastructuur, zo kan Griekenland een sleutelrol opnemen in de evolutie naar een geïntegreerd, veilig en duurzaam Europees energiesysteem waar Griekse en Europese consumenten baat bij hebben."

Marcelino Oreja, CEO van Enagás, verklaarde dat: "deel uitmaken van het consortium een unieke opportuniteit biedt om onze knowhow als TSO samen met de Griekse expertise in te zetten voor de bevoorradingszekerheid en energietransitie in Europa. Griekenland is daarvoor een strategisch land en beschikt over gasinfrastructuur die essentieel is voor een koolstofarme economie en een echte gemeenschappelijke energiemarkt in Europa. Nu we de overeenkomsten hebben ondertekend, is die realiteit weer iets minder veraf."

Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys: "Fluxys en zijn partners Snam en Enagás zijn bereid om de ontwikkeling van het Griekse gasinfrastructuursysteem in de komende jaren een boost te geven en zodoende het potentieel van Griekenland als een draaischijf voor aardgas ten volle te realiseren. De deelname van het consortium zal niet alleen de binnenlandse markt stimuleren waardoor energie betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam wordt voor de Griekse eindgebruikers, maar zal ook andere transitinitiatieven bevorderen waarmee nieuwe aardgasbronnen worden ontsloten voor de Europese Unie. Bovendien heeft het consortium de bagage om technische en operationele expertise aan DESFA over te dragen. Zo kunnen nieuwe gastoepassingen zoals CNG voor auto's, LNG voor zware vrachtwagens en schepen worden ontwikkeld en hernieuwbare gassen zoals biomethaan worden geïntroduceerd om zo de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen in Griekenland drastisch te verminderen."

RSS