Energietransitie: Antwerpse haven en Fluxys bundelen krachten rond CO2-opvang

Persberichten – algemene info

De klimaatdoelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot in België 35% lager te hebben dan in 2005 is een uitdaging van formaat. Het Havenbedrijf Antwerpen en gasinfrastructuurbedrijf Fluxys geloven in die optiek sterk dat de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2 voor de industrie een belangrijk middel is in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze bundelen daarom hun krachten om concreet verdere stappen in die richting te zetten en op die manier de energietransitie mee te helpen vormgeven.

In een eerste fase onderzoeken het Havenbedrijf Antwerpen en Fluxys de haalbaarheid van de oplossingen om bij de industrie in de haven CO2 op te vangen, het opgevangen CO2 per pijpleiding of per schip te vervoeren en het te hergebruiken of op te slaan. De bedoeling is om samen de schouders te zetten onder concrete projecten als de haalbaarheidsstudie positief is.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: “De industrie in de haven van Antwerpen is een centrale economische krachtbron voor België en heeft de jongste jaren hard gewerkt aan verduurzaming. Op het vlak van CO2-uitstoot is echter een havenbrede aanpak nodig. We zijn bijzonder tevreden dat we met een partner als Fluxys in zee kunnen gaan om samen ons havenplatform en zijn talrijke industriële spelers klaar te maken voor een koolstofarme toekomst.”

Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder van Fluxys: “Om de klimaatopwarming tegen te gaan is een mix van oplossingen nodig. Zo heb je niet alleen energiegebruik dat CO2-emissies meebrengt maar ook heel wat industriële processen waarbij CO2 vrijkomt. Fluxys mikt daarom op verschillende pistes: de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2, de overschakeling van koolstofintensieve brandstoffen naar aardgas, de instroom van groen gas en de inzet van innovatieve en energiezuinige gastechnologie. Onze samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen is een uitgelezen kans om vanuit onze gezamenlijke expertise concrete industriële oplossingen voor de koolstofarme economie uit te werken.”

RSS