Energietransitie in de Antwerpse haven: nieuwe impuls voor LNG als alternatieve brandstof voor schepen

Fluxys heeft in de haven van Antwerpen aan kaai 526-528 de concessie overgenomen om vloeibaar aardgas (LNG) als alternatieve brandstof ter beschikking te kunnen stellen van de scheepvaart. Dat is een van de speerpunten van het Havenbedrijf om de havenactiviteiten te verduurzamen. Fluxys breidt de mobiele LNG-scheepsbevoorrading van vandaag tegen eind volgend jaar ook uit met een vaste installatie.

LNG haalt emissies onmiddellijk drastisch naar omlaag


LNG is voor schepen en zwaar wegtransport het alternatief bij uitstek om te kunnen instappen in de transitie naar minder broeikasgassen en een betere luchtkwaliteit. Overschakelen op LNG herleidt immers onmiddellijk de uitstoot van zwavel en fijn stof bijna tot nul terwijl ook de emissie van stikstofoxides drastisch daalt en de koolstofuitstoot eveneens beduidend verlaagt.

Vaste LNG-installatie tegen eind 2019


Fluxys staat het komende anderhalf jaar aan kaai 526 en 528 in voor de bouw van de nodige infrastructuur waarmee binnenschepen en kleine zeeschepen LNG zullen kunnen tanken (bunkeren) aan een vaste installatie met LNG-opslag. De onderneming werkt daartoe nauw samen met G&V Energy Group, dat op de terreinen ook een LNG-tankstation voor vrachtwagens zal bouwen.

Nu al mobiele LNG-scheepsbunkering


Binnenschepen en kleine zeeschepen kunnen vandaag al via Fluxys 24/7 vlot en flexibel LNG bunkeren met LNG-tankwagens: kapiteins en LNG-leveranciers kunnen via het online platform LNGbunkeringportofantwerp.com een tijdstip reserveren om aan kaai 526-528 aan te meren om hun schip te tanken.

LNG-bunkervergunning: naar een internationale standaard


Om LNG te bunkeren in de Antwerpse haven, moeten bunkerbedrijven beschikken over een vergunning van de havenkapiteinsdienst van het Havenbedrijf Antwerpen. Om het vergunningsproces te faciliteren, werken de havens van Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, Zeebrugge, Bremen, Le Havre en Marseille -onder auspiciën van de International Association of Ports and Harbours, samen aan een LNG Accreditation Audit Tool. Het ontwerp van die tool werd deze maand in Amsterdam enthousiast onthaald door een brede groep van stakeholders.
X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK