Fluxys, OGE and Wintershall Dea gaan samen een CO₂ corridor maken van Zuid-Duitsland naar de Belgische CO₂ export faciliteiten

Persberichten – algemene info

In het kader van het staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en Koningin der Belgen aan Duitsland, hebben de CEO's van Fluxys, OGE en Wintershall Dea een samenwerkingsovereenkomst getekend voor CO₂ transport. De drie bedrijven plannen de aanleg van een grensoverschrijdende pijpleiding voor het transport van CO₂ met als doel de “moeilijk te decarboniseren” industrieën in Duitsland verder koolstofvrij te maken.

North Sea CO2 corridor MoU

Van links naar rechts; Dr. Jörg Bergmann, Pascal De Buck en Mario Mehren

Fluxys Belgium, Wintershall Dea and OGE, gedreven door een gemeenschappelijke visie op koolstofafvang, -transport en -opslag (CCS) hebben besloten om te gaan samenwerken aan het transport van CO₂ van het sterk geïndustrialiseerde Zuid-Duitsland naar de Belgische CO₂-exporthubs die momenteel worden ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de uitstoot wordt geëxporteerd voor veilige en permanente opslag in reservoirs in de Noordzee.

Fluxys en OGE zullen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de nodige infrastructuur om de CO₂ te transporteren via pijpleidingen in respectievelijk België en Duitsland, zodat de interoperabiliteit van een grensoverschrijdend systeem verzekerd is. Wintershall Dea zal verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de klantenbetrokkenheid in Zuid-Duitsland, om het netwerk adequaat te ontwerpen.

De CO₂-infrastructuur en exit hubs van Fluxys in België bieden een betrouwbare en toegankelijke korte afstand oplossing om zowel Zuid-Duitse als Belgische industrieën koolstofvrij te maken. De korte afstand tot de grens, gekoppeld aan de bundeling van volumes uit Duitsland en België, geven het potentieel om te resulteren in concurrerende CO₂-transportprijzen.

 

North Sea CO2 corridor

 

“Zuid-Duitsland heeft een levendige industrie en de decarbonisatie ervan zal cruciaal zijn om competitief te blijven. Daarom zijn we blij dat we naast Fluxys met Open Grid Europe nog een sterke partner hebben om een infrastructuur te bouwen die zorgt voor een betrouwbare afvoer van CO₂ uit die regio naar offshore-opslaglocaties”, zegt Mario Mehren, CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Wintershall Dea.

Dr. Jörg Bergmann, CEO van OGE: “Een belangrijke succesfactor van een succesvolle energietransitie is het gebruik van koolstofmanagement in de vorm van een CO₂-infrastructuur voor CCUS om de industrie in staat te stellen koolstofarm te worden. OGE is daarom bijzonder verheugd dat we onze samenwerking met Fluxys en Wintershall Dea verder zullen intensiveren. De mogelijkheid van doorvoer of grensoverschrijdend CO₂-transport met ons CO₂-netwerk zal een waardevolle bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het behoud van industriële waardecreatie in Duitsland.”

Pascal De Buck, CEO of Fluxys: “Meerdere sterke partnerschappen zijn essentieel voor de ontwikkeling van een open toegang CO₂-infrastructuur voor de koolstofafvang- en -opslagketen. We zijn verheugd om OGE te verwelkomen en onze huidige samenwerking met Wintershall Dea uit te breiden om de decarbonisatie van de industrie in Duitsland en daarbuiten te versterken en te versnellen via de Belgische backbone, die ook de Belgische industrieën zal verbinden. De CCS-keten is essentieel voor de industrie om koolstofarm te worden met behoud van economische activiteit en werkgelegenheid. Het is onze ambitie om via de Fluxys-infrastructuur de markt de capaciteit te bieden om 30 miljoen ton CO₂ te vervoeren tegen 2030.”

 

Over Fluxys Belgium

Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext) is een dochteronderneming van infrastructuurgroep Fluxys met zijn maatschappelijke zetel in België. Het bedrijf heeft 900 werknemers in dienst en exploiteert 4.000 km aan leidingen, een terminal voor vloeibaar aardgas met een totale hervergassingscapaciteit van 104 TWh/jaar en een ondergrondse opslagplaats.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys Belgium zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO₂, waarbij Fluxys Belgium de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunt.

Pers team Fluxys: +32 471 95 00 24 • press@fluxys.com

Voor meer informatie, ga naar www.fluxys.com

Over Wintershall Dea

Wintershall Dea evolueert van Europa's toonaangevende onafhankelijke aardgas- en oliemaatschappij naar een van Europa's toonaangevende onafhankelijke bedrijven op het gebied van gas- en koolstofbeheer. We hebben meer dan 120 jaar ervaring als operator en projectpartner in de hele E&P-waardeketen. Met Duitse oorsprong en hoofdkantoren in Kassel en Hamburg exploreert en produceert het bedrijf op efficiënte en verantwoorde wijze gas en olie wereldwijd in 11 landen. Met activiteiten in Europa, Latijns-Amerika en de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) beschikt Wintershall Dea over een wereldwijde upstreamportefeuille en is het ook actief in de midstreamsector met belangen in aardgastransport. We ontwikkelen ook oplossingen voor koolstofbeheer en koolstofarme waterstof om de klimaatdoelstellingen te halen en de energievoorziening veilig te stellen. Meer in onze Geschäftsbericht.

Als Europees gas- en oliebedrijf steunen we het doel van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn. We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld om dit te bereiken: Tegen 2030 willen we de uitstoot van broeikasgassen in de Scope 1- en Scope 2-categorieën in al onze eigen geëxploiteerde en niet-geëxploiteerde exploratie- en productieactiviteiten tot netto nul reduceren. Wintershall Dea zal zijn eigen methaanemissies tegen 2025 verminderen tot minder dan 0,1 procent. We steunen het initiatief "Zero Routine Flaring by 2030" van de Wereldbank, dat erop gericht is om het routinematig affakkelen in onze eigen geëxploiteerde faciliteiten tegen 2030 te beëindigen. Daarnaast zijn we van plan om de wereldwijde inspanningen om de CO₂-uitstoot te verminderen te ondersteunen door een koolstofbeheer- en waterstofbedrijf op te bouwen dat 20 tot 30 miljoen ton CO₂ per jaar kan besparen tegen 2040. U kunt hier meer over lezen in onze Nachhaltigkeitsbericht.

Wintershall Dea is in 2019 ontstaan uit de fusie van Wintershall Holding GmbH en DEA Deutsche Erdoel AG. Vandaag stelt het bedrijf meer dan 2.000 mensen uit bijna 60 landen tewerk.

Pers team Wintershall Dea: Antje Schünemann • +49 561 301-3301 • press@wintershalldea.com

Voor meer informatie, ga naar www.wintershalldea.com

Over OGE

OGE is een van de toonaangevende leidingnetbeheerders in Europa. Met ons pijpleidingnetwerk van ongeveer 12.000 kilometer transporteren we gas door heel Duitsland en door onze geografische ligging zijn we de schakel voor gasstromen op de Europese markt. Onze ongeveer 1.450 medewerkers staan voor bevoorradingszekerheid. Wij stellen ons netwerk beschikbaar aan alle marktspelers op een niet-discriminerende, marktgerichte en transparante basis. Wij geven vorm aan de energievoorziening, vandaag en in de energiemix van de toekomst.

Pers team OGE: Kristian Peters-Lach • +49 201 3642 12622 • kristian.peters-lach@oge.net

Voor meer informatie, ga naar www.oge.net.

RSS