Fluxys bundelt de krachten met gasvervoersnetbeheerders rond de Noordzee om het energiepotentieel van de Noordzee ten volle te benutten

Persberichten – algemene info

Op de vooravond van de historische North Sea Summit in Oostende, België, heeft infrastructuurbeheerder Fluxys Belgium een gezamenlijke verklaring van Fluxys en de andere grote vervoersnetbeheerders (VNB’s) voor gas rond de Noordzee overgemaakt aan de Belgische eerste minister De Croo en ministers van Energie en Noordzee, Tinne Van der Straeten en Vincent Van Quickenborne. In deze verklaring verbinden de VNB’s zich tot een harmonieuze ontwikkeling van alle energiebronnen die de Noordzee rijk is. De ondertekenende VNB's vragen alle stakeholders samen te werken zodat er geen opportuniteit verloren gaat.


Lees hier de volledige verklaring (PDF 7,8MB)

De Noordzee heeft het potentieel betaalbaardere, veiligere en duurzamere energie te leveren voor Europa. De uitrol van hernieuwbare energie in de Noordzee, met inbegrip van groene stroom en groene waterstof uit wind op zee, samen met CO2-afvang en -opslag, zal van belang zijn om de doelstelling te bereiken van netto nul uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, zoals bepaald in de Europese klimaatwet en de Net Zero Strategy van het Verenigd Koninkrijk.

Om de ambitieuze doelstellingen voor zowel offshore windenergieproductie als de aanverwante productiecapaciteit van groene waterstof te bereiken, hebben de VNB’s rond de Noordzee – Energinet, Fluxys, Gascade, Gas Networks Ireland, Gassco, Gasunie, GRTgaz, National Gas Transmission en OGE – een gezamenlijke verklaring ondertekend die ze hebben overgemaakt aan hun respectieve staatshoofden.

In deze verklaring verbinden de VNB’s zich tot een harmonieuze ontwikkeling van het volle potentieel voor hernieuwbare energie van de Noordzee. Rekening houdend met de vooruitzichten voor offshore windenergiecapaciteit van elk land rond de Noordzee, zullen sommige landen een overschot aan productie van hernieuwbare energie hebben terwijl andere landen niet genoeg binnenlandse bronnen zullen hebben. Dit zal leiden tot invoer- en uitvoerstromen tussen landen dankzij een net voor offshore hernieuwbare energie (zowel elektriciteit als waterstof).

Dankzij hun ervaring met de exploitatie van gasleidingen in en rond de Noordzee met third-party access diensten in een gereguleerde omgeving voor een veilige gasbevoorrading van Europese klanten, hebben de VNB’s voor gas de troeven in handen om waterstofleidinginfrastructuur uit te rollen, eventueel door bestaande aardgasleidingen in zee te herbestemmen en/of nieuwe leidingen aan te leggen. Naargelang de nationale specifieke aspecten en marktorganisatie, kan deze ervaring ook nuttig zijn om CO2-vervoersinfrastructuur uit te bouwen.

Om het potentieel van de bronnen van de Noordzee ten volle te benutten, roepen de VNB’s voor gas alle stakeholders, van VNB’s voor gas en elektriciteit tot toekomstige waterstofnetbeheerders en beleidsmakers, op de krachten te bundelen rond de volgende belangrijke actiepunten:

  • een kosten-batenkader uitwerken om grensoverschrijdende kostentoewijzings- en financieringsproblemen tussen landen aan te pakken;
  • een wettelijk en regelgevend kader uitwerken voor de optimale uitrol van de nodige waterstof- en CO2-vervoersinfrastructuur;
  • een marktkader uitwerken voor de vroegtijdige uitrol van de offshore waterstofwaardeketen;
  • de vergunningsprocedures en de maritieme ruimtelijke planning (masterplan) versnellen met de betrokkenheid van VNB’s voor elektriciteit en gas.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: "Wij, als de ondertekenende VNB’s van België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, ondersteunen ten volle de ambitie van de deelnemende landen van de North Sea Summit. Een evenwichtig net van groene stroom en groene waterstof uit Noordzeewind is de weg vooruit om de algemene netkosten te verlagen en tegelijkertijd de robuustheid ervan te bevorderen. Laten we onze krachten bundelen zodat geen zuchtje wind verloren gaat in de Noordzee."


RSS