Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Fluxys Belgium op 12 mei 2020

Gereglementeerde informatie - Op 12 mei 2020 houdt Fluxys Belgium een gewone en buitengewone algemene vergadering voor aandeelhouders. Klik hier naar de bijeenroeping met daarin de agenda’s van de vergaderingen, de andere documenten voor de algemene vergaderingen en het jaarlijks financieel verslag 2019.

RSS