Daling vervoerstarieven aardgas met 7,5% in zicht

Persberichten – algemene info

Op 1 januari 2018 dalen de tarieven voor het vervoer van aardgas voor de derde keer in vijf jaar, met gunstig gevolg voor de aardgasfactuur van zowel particulieren, kmo’s als grote bedrijven. Deze tariefdaling is mogelijk dankzij het mechanisme van de tussentijdse tariefherziening zoals voorzien in de beslissing van de CREG.


Tariefbeslissing voorzag herziening

Eind oktober 2015 keurde het directiecomité van de CREG het tariefvoorstel van Fluxys Belgium goed voor de regulatoire periode 2016-2019. Die goedkeuring voorzag in een mechanisme voor tussentijdse tarifaire herziening bij belangrijke afwijkingen van de vooropgestelde hypothesen.


Daling met 7,5% in het vooruitzicht

De vooropgestelde tariefdaling vloeit voort uit de volgehouden efficiëntie-inspanningen van Fluxys Belgium en de daling van de interestvoeten. Een en ander leidt ertoe dat Fluxys Belgium en de CREG zijn overeengekomen om de procedure te starten voor het verlagen van de vervoerstarieven voor aardgas in 2018 en 2019.


Tariefdaling zal geen impact hebben op het resultaat van fluxys belgium

De tariefdaling en de niet-indexering op 1 januari 2018 vertegenwoordigen samen een daling van ongeveer 7,5% van het transporttarief, wat overeenkomt met een globaal bedrag van 51 miljoen euro in 2018 en 2019. Die daling volgt op een eerdere tariefdaling sinds 1 januari 2015.


De tariefdaling van de vervoerdiensten op 1 januari 2018 zal geen daling meebrengen van het resultaat van Fluxys Belgium. Dat wordt immers grotendeels bepaald door het door de regulering toegelaten rendement.


Definitieve beslissing voor de zomer

Fluxys Belgium organiseert van 23 maart tot 6 april 2017 een marktconsultatie over zijn aangepast tariefvoorstel. Naar verwachting zal de CREG dat voorstel nog voor de zomer kunnen goedkeuren. De tariefdaling kan dan ingaan op 1 januari 2018.

RSS