Rapport Green Gas Initiative

Hoe gas en gasinfrastructuur kunnen bijdragen tot lagere uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen

Het Green Gas Initiative publiceerde net zijn eerste rapport over hoe gas en gasinfrastructuren kunnen helpen om de EU-doelstellingen voor een lagere uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen te halen. Het rapport spitst zich toe op drie hoofdthema's: biomethaan, power-to-gas en gas als brandstof voor wegvervoer en maritiem transport.


Het Green Gas Initiative verenigt zeven onafhankelijke gasinfrastructuurbedrijven die zich ertoe hebben verbonden om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van een 100% koolstofneutrale gasbevoorrading tegen 2050. Het eerste rapport van het Green Gas Initiative werd gepresenteerd door de CEO's van de deelnemende bedrijven tijdens hun jaarvergadering 2016, die dit jaar plaatsvond in Sofia tijdens de 14e Jaarlijkse Conferentie van sectororganisatie Gas Infrastructure Europe.


"Dankzij onze grensoverschrijdende samenwerking hebben we onze knowhow kunnen uitbreiden. In het rapport geven we een overzicht van wat we hebben bereikt en waar we momenteel aan werken, tonen we wat we hebben geleerd en formuleren we aanbevelingen voor de drie domeinen waarop we focussen: biomethaan, power-to-gas en gas als brandstof voor wegvervoer en maritiem transport", zegt Ralph Bahke, CEO van ONTRAS en huidig voorzitter van het Green Gas Initiative. Het voorzitterschap wisselt ieder jaar tussen de deelnemende bedrijven.


De leden van het Green Gas Initiative zijn Energinet.dk (Denemarken), Fluxys Belgium, Gaznat (Zwitserland), Gasunie (Nederland), GRTgaz (Frankrijk), ONTRAS Gastransport (Duitsland) en Swedegas (Zweden).


Het volledige verslag, getiteld Gas and Gas Infrastructure – The Green Commitment, kan worden gedownload vanaf de website van het Green Gas Initiative.