Project om CO2-uitstoot in Schelde-Deltaregio vergaand te verminderen

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te hergebruiken of ondergronds op te slaan. Onder de vleugels van Smart Delta Resources zet Fluxys in een grensoverschrijdend consortium van bedrijven de eerste stap om op die manier de CO2-uitstoot vergaand te verminderen in het Belgisch-Nederlandse havengebied van North Sea Port (Gent, Terneuzen, Vlissingen).

Project Carbon Connect Delta: potentieel van 30% minder CO2-uitstoot in 2030

Met het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 (Carbon Capture & Utilisation/Storage, kortweg CCUS) kan in het havengebied van North Sea Port de CO2-uitstoot met 30% worden verlaagd (6,5 miljoen ton CO2 per jaar). In die optiek heeft Fluxys in een consortium van Belgische en Nederlandse bedrijven het project Carbon Connect Delta opgezet met als eerste stap een onderzoek naar de haalbaarheid van CCUS.

Het onderzoek buigt zich over alle aspecten: de technische, economische en juridische aspecten, de nodige infrastructuur voor het transport van CO2 met pijpleidingen of per schip, de financieringsmogelijkheden, de commerciële haalbaarheid en de vergunningstrajecten. Het consortium verwacht de haalbaarheidsstudie eind 2020 af te ronden. De ambitie is om vanaf 2023 al 1 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen en dat niveau verder uit te breiden tot een niveau van 6,5 miljoen ton per jaar in 2030. Daarmee zou het project Carbon Connect Delta een belangrijke bijdrage leveren tot de klimaatdoelstellingen van Parijs en de meer recente Europese Green Deal.

Grens- en sectoroverschrijdend consortium

Het consortium is grensoverschrijdend samengesteld uit Smart Delta Resources, havenbedrijf North Sea Port, de bedrijven ArcelorMittal, Dow Benelux, PZEM, Yara en Zeeland Refinery en infrastructuurpartners Gasunie en Fluxys. Smart Delta Resources is een internationaal samenwerkingsverband van onder meer energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Schelde-Deltaregio.

Samen hebben de consortium-partners een breed netwerk en de nodige kennis en expertise om het project Carbon Connect Delta tot een succes te maken. Doordat het consortium tegelijk over industriële sectoren heen samenwerkt (chemie, petrochemie en staal), en ook met de betrokken overheden in beide landen, ontstaan er unieke synergiën en opportuniteiten voor een duurzame economie.


X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK