Slimme inzet van hernieuwbaar gas om klimaatdoelstellingen te halen kan Europa jaarlijks €140 miljard euro besparen

  • Gas for Climate-initiatief publiceert vandaag studie met plan om kosteneffectief het Klimaatakkoord van Parijs na te komen
  • Studie schetst een visie voor netto nul broeikasgasemissies in de EU in 2050
  • Inzet van hernieuwbaar gas in bestaande gasinfrastructuur kan worden gecombineerd met hernieuwbare elektriciteit om de kosten van de energietransitie te beperken


Hernieuwbaar gas dat wordt ingezet via bestaande gasinfrastructuur kan een belangrijke rol spelen in het tot netto nul reduceren van de Europese broeikasgasemissies in 2050. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie door het Gas for Climate-initiatief. Zo’n reductie is nodig in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2°C en zo gevaarlijke klimaateffecten te voorkomen.

Gas for Climate ontstond midden 2017 en wordt gevormd door zeven vooraanstaande Europese gastransportbedrijven (Enagás, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, Snam en TIGF) en twee organisaties die producenten van hernieuwbaar gas vertegenwoordigen (European Biogas Association en Consorzio Italiano Biogas). Gas for Climate steunt het tot netto nul reduceren van broeikasgasemissies in Europa in 2050 en gaf Ecofys (onderdeel van Navigant) de opdracht tot een studie naar de toekomstige rol van gas in een energiesysteem met netto nul broeikasgasemissies.

De studie laat zien dat het mogelijk is om in de EU de productie van hernieuwbaar gas tussen vandaag en 2050 op te schalen tot 120 miljard kubieke meter per jaar. Hernieuwbaar gas omvat zowel hernieuwbare waterstof als biomethaan, waarbij het potentieel van groen gas is gebaseerd op een conservatief scenario voor het duurzame gebruik van Europese biomassa. De inzet van hernieuwbaar gas via de bestaande gasinfrastructuur kan in 2050 jaarlijks 140 miljard euro besparen vergeleken met een toekomstig energiesysteem zonder gas. Hernieuwbaar gas kan worden gebruikt voor zowel het verwarmen van gebouwen, elektriciteitsproductie (ter aanvulling van wind en zon) en als brandstof voor zwaar transport.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium: “We engageren ons tot het behalen van netto nul broeikasgasemissies in de EU in 2050 om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Hernieuwbaar gas dat wordt ingezet via bestaande gasinfrastructuur kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

“We willen de grootschalige productie van hernieuwbare waterstof en biomethaan in de EU faciliteren. Hernieuwbaar gas kan worden vervoerd en opgeslagen via de bestaande gasnetwerken om te worden ingezet in ons energiesysteem in een optimale combinatie met hernieuwbare elektriciteit. Dat zal Europa helpen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen tegen de laagst mogelijke kosten, terwijl het de energiezekerheid van Europa vergroot.”