Het Antwerp@C-project zet een belangrijke volgende stap naar een halvering van de CO2-voetafdruk

De engineering is gestart, definitieve investeringsbeslissing verwacht tegen eind 2022

Antwerp@C, een initiatief van Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp heeft de ambitie om de inspanningen van de industrie te ondersteunen om de CO2 uitstoot in de Antwerpse haven richting 50% te verminderen tegen 2030 door de bouw van een gemeenschappelijke CO2-infrastructuur. Met de start van de engineering bereikt het project nu een nieuwe mijlpaal op weg naar duurzamere, koolstofarmere productie in de haven van Antwerpen. De zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven willen een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van België en de EU. Het project beoogt in de komende jaren tegen redelijke kosten CO2 af te vangen en te exporteren om het op te slaan in offshore-opslagcapaciteiten of om het beschikbaar te maken voor mogelijk toekomstig hergebruik. Na afronding van de engineering wordt eind 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase verwacht.

Start van de engineering (FEED-fase)

Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in 2021, heeft Antwerp@C nu de beslissing genomen om over te gaan naar de volgende fase en de engineering op te starten. In deze fase zal de aanleg van een centrale “backbone” doorheen de haven van Antwerpen langs de industriezones op zowel de rechter- als de linkeroever van de Schelde verder uitgewerkt worden. Een gemeenschappelijke CO2 liquefactie-eenheid met tussentijdse opslag en maritieme laadfaciliteiten voor grensoverschrijdende scheepvaart maken ook deel uit van de engineering. Deze studies worden gedeeltelijk gefinancierd door middel van een Connecting Europe Facility (CEF) subsidie, die in oktober 2020 is toegekend, door subsidies van de Vlaamse overheid voor de haalbaarheidsstudie en door bijdragen van alle consortiumdeelnemers. Nadat de engineering voltooid is, wordt eind 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase verwacht.

Intussen hebben Fluxys, Air Liquide en Pipelink (dochteronderneming van Port of Antwerp) een ‘Open Season’ gehouden om de initiële vraag naar de voorgestelde CO2-infrastructuur in kaart te brengen. De Open Season was een uitnodiging aan alle bedrijven in het ruime havengebied van Antwerpen om hun interesse kenbaar te maken voor CO2-transport- en/of CO2-terminalinfrastructuur in Antwerpen. De respons van de markt wordt meegenomen om een definitieve investeringsbeslissing te nemen.

De haven van Antwerpen, pionier in koolstofafvang

De haven van Antwerpen is de thuisbasis van de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster in Europa. Ze vormt dan ook de ideale locatie om nieuwe, grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op te zetten voor innovatieve CO2-reductie. Daartoe hebben Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp eind 2019 de handen in elkaar geslagen onder de naam Antwerp@C, om de technische en economische haalbaarheid te onderzoeken van de bouw van een CO2-infrastructuur ter ondersteuning van toekomstige CCUS (Carbon Capture Utilization & Storage) toepassingen. Carbon Capture & Storage (CCS) en eventueel ook Carbon Capture & Utilization (CCU) – dat wil zeggen het hergebruik van CO2 als grondstof voor de chemische industrie – worden gezien als belangrijke pistes in de transitie van de Port of Antwerp naar een koolstofneutrale haven. Dit innovatieve grensoverschrijdende CCUS-project zou een van de eerste en ’s werelds grootste multimodale open access CO2-exportfaciliteiten zijn.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: "Het is nu tijd om de stap te zetten naar een koolstofneutrale economie. Europa loopt op wereldvlak voorop. Met Antwerp@C, heeft Port of Antwerp de sleutel in handen om een innovatief grensoverschrijdend CCUS-project te realiseren, een primeur qua concept en schaalgrootte. We zijn zeer enthousiast om over te gaan naar de volgende fase van technische studies, aangezien dit project zal bijdragen tot de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen en tot de hogere EU 2030-doelstellingen voor emissiereductie tot minstens 55%."

Wouter de Geest, voorzitter van Antwerp@C: "De belangrijke beslissing om de engineering van zo'n complex project op te starten, bevestigt het engagement van alle partners ten aanzien van hun klimaatambities. De ondersteuning van dit engagement door verschillende overheden was onontbeerlijk om deze beslissing te nemen en zal ook onontbeerlijk blijven tijdens de verdere ontwikkeling van het project. Samen staan we veel sterker en kunnen we de industriële cluster in de haven van Antwerpen transformeren.”

Pascal De Buck, CEO Fluxys: “Het Antwerp@C project maakt deel uit van de globale projectaanpak van Fluxys om mee te bouwen aan de nodige decarboniseringsinfrastructuur doorheen België en naar de buurlanden. We werken zowel voor CO2 als voor waterstof met concrete infrastructuurvoorstellen, momenteel in vijf en binnenkort in zes belangrijke industriële clusters. Samen met de markt maken we stap voor stap de infrastructuur klaar. In de industriële clusters, tussen de clusters en ook met verbindingen naar de buurlanden zoals in Antwerpen. Zo wordt ons land een hub voor de moleculen voor een koolstofneutrale toekomst.”

Co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union


RSS