Hoge benuttingsgraad op LNG-terminal Zeebrugge tijdens het eerste semester van 2019

Tijdens het eerste semester van 2019 steeg het aantal schepen die bij de LNG-terminal Zeebrugge aanmeerden met 123% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Fluxys Belgium ziet ook een markante stijging in het aantal geladen LNG-tankwagens.


Grootschalig LNG

  • Lossen: Het aantal geloste schepen verdrievoudigde bijna ten opzichte van het eerste semester van 2018. Waar de LNG-terminal Zeebrugge toen 13 losbeurten telde, werden er in 2019 niet minder dan 36 schepen gelost.
  • Overslag: Ook voor overslag is de LNG-terminal Zeebrugge een populaire bestemming. 10 ijsbreker/LNG-schepen sloegen hun LNG-lading rechtstreeks over naar conventionele schepen in 2019, dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van 2018.
  • Laden: Het aantal geladen schepen steeg licht naar 12 tegenover 11 in dezelfde periode in 2018.
  • Totaal: De teller voor het totaal aantal geloste, geladen en overgeslagen schepen stond in het eerste semester van 2019 op 58. In 2018 waren dat er 26. Dat is een stijging van 123%.

Kleinschalig LNG

  • Laden van LNG-tankwagens: Sinds 2019 nam de LNG-terminal Zeebrugge een tweede laadstation volledig in gebruik. Deze zorgde in het eerste semester van 2019 mee voor in totaal 1081 geladen trucks. In 2018 stond dat aantal op 650, wat zich vertaalt naar een stijging van 66% in 2019.
  • In juli 2019 werd voor de eerste keer de drempel van 200 ladingen per maand overschreden, met maar liefst 233 tankwagens die LNG kwamen laden.