30 kaarsjes op de verjaardagstaart van de LNG-terminal in Zeebrugge

Vandaag is het exact 30 jaar geleden dat de LNG-terminal in Zeebrugge officieel in gebruik werd genomen in aanwezigheid van toenmalig eerste minister Wilfried Martens. Oorspronkelijk was de terminal bedoeld om de gasbevoorrading van België te diversifiëren, maar ondertussen is hij samen met de zone Zeebrugge uitgegroeid tot een centrale draaischijf voor de Noordwest-Europese gasmarkt.


Na de oliecrisis van de jaren 1970 besliste de Belgische regering in 1977 om een LNG-terminal te bouwen met als doel de gasbevoorradingsbronnen in België te diversifiëren. De bouw van het schiereiland van meer dan 30 hectare startte in 1978, nadat het idee werd verworpen om de terminal op drijvende pontons te bouwen. Het vroeg 4 jaar om het schiereiland aan te leggen en de bouw van de eigenlijke terminal te kunnen starten.


Vijf jaar later, op 12 oktober 1987, werd de terminal officieel in gebruik genomen in het bijzijn van talrijke prominenten. In de jaren tachtig wordt de LNG-terminal in heel wat krantencommentaren nog verketterd als een megalomaan project. Vandaag maken we een fundamenteel andere analyse: met de installatie heeft het concept van Zeebrugge als draaischijf in het Europa van het aardgas wortel kunnen schieten. En is de droom van Zeebrugge als Europese energiehaven voor een belangrijk deel werkelijkheid geworden.


De terminal blijkt een aantrekkingspool voor nieuwe infrastructuurprojecten. In de jaren ’90 vonden grote pijpleidingen een aanlandingspunt in Zeebrugge: in 1993 werd de Zeepipe in gebruik genomen die Noorse gasvelden verbindt met Zeebrugge en in 1998 kwam daar de Interconnector bij die het Engelse Bacton met Zeebrugge linkt. Vanuit Zeebrugge vertrekken ook leidingen richting Frankrijk, Nederland en Duitsland om het aangevoerde aardgas verder te verdelen. Sinds eind 2015 is de zone ook verbonden met aanvoer vanuit de LNG-terminal in Duinkerke. Al die infrastructuur samen maakt van de zone een draaischijf voor aardgas: de zone heeft een aanvoercapaciteit waarmee ruim 10% van de aardgasvraag in de Europese Unie kan worden gedekt.


In 2004 startte de eerste uitbreiding van de terminal. Een marktbevraging had immers uitgewezen dat de vraag naar capaciteit om LNG te lossen in Zeebrugge sterk was toegenomen: dat jaar tekende Fluxys langetermijncontracten voor het gebruik van de terminal met 3 klanten. Om de nodige capaciteit te kunnen aanbieden, nam de terminal in 2008 een vierde opslagtank en bijkomende hervergassingsinstallaties in gebruik.


Sinds 2010 kunnen schepen niet alleen LNG lossen maar ook laden. Tegelijk zette de terminal de eerste stappen in de richting van kleinschalig LNG: diensten om vanaf de terminal kleine volumes LNG ter bestemming te brengen. Zo werd ook voor het eerst een klein schip geladen. En konden bedrijven op de terminal LNG-tankwagens komen vullen. De tankwagens brengen LNG naar een waaier van bestemmingen in België in Europa: naar industriële bedrijven die niet zijn aangesloten op een aardgasnetwerk, naar havens om LNG-aangedreven binnenschepen te bunkeren en LNG-tankstations voor vrachtwagens. Sinds 2010 zijn al meer dan 6.000 LNG-tankwagens op de terminal komen laden.


In 2013 werd de zogenoemde Open Rack Vaporizer in gebruik genomen. Die installatie gebruikt de warmte van het zeewater om het LNG te hervergassen, wat het energieverbruik en de emissies van de terminal sterk terugdringt.


Eind 2016 werd de terminal nog veelzijdiger met de ingebruikneming van de tweede aanlegsteiger. Die steiger werd speciaal ontworpen om zowel de kleinste LNG-schepen met een capaciteit van 1.000 kubieke meter LNG als grote LNG-schepen met een capaciteit van 217.000 kubieke meter LNG te kunnen ontvangen. Met de tweede steiger kan de terminal ook flexibel inspelen op de vraag naar gelijktijdige of dicht op elkaar volgende aanmeerbeurten: met twee steigers kunnen twee LNG-schepen tegelijkertijd worden gelost en/of geladen.


Ondertussen bouwen we aan een vijfde opslagtank en bijkomende procesinstallaties. Die nieuwe installaties zijn nodig om overslagdiensten te kunnen aanbieden in het kader van het Yamal-project. Fluxys sloot namelijk een contract voor 20 jaar om LNG dat vanuit een nieuwe productieterminal in het Noord-Siberische Yamal wordt aangevoerd met ijsbreker/LNG-schepen over te laden op conventionele LNG-schepen die de ladingen daarna naar hun eindbestemming brengen.


Volgend jaar komt er een tweede laadstation voor tankwagens. Het aantal laadbeurten gaat in stijgende lijn en met het bijkomende station zal de terminal in de toekomst vlot aan de groeiende vraag kunnen blijven beantwoorden.

X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK