Fluxys Belgium Marktconsultatie 33

2018 - Marktconsultatie 33 - Kosten-bateanalyse over de balanceringsgegevens voorziening

Vanaf 10 december 2018 tot 9 januari 2019, organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie op een Kosten-batenanalyse (CBA) over balanceringsgegevens voorziening.

Artikel 38 van Verordening (EU) nr. 213/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling van een netcode inzake gasbalancering van transmissienetten (BAL NC) vereist dat transmissiesysteembeheerders een kosten-batenanalyse van hun balanceringsgegevens maken.

Meer specifiek, het artikel vraagt TSO's om de kosten en baten te beoordelen voor :

  • verhoging van de frequentie van informatieverstrekking aan netgebruikers
  • verkorting van de bijbehorende termijnen voor informatievertrekking
  • verbetering van de nauwkeurigheid van de verstrekte informative

In deze kosten-bateanalyse worden de kosten en baten voor de categorieën betrokken partijen uitgesplist.

Het volgende document was voorgesteld ter consultatie: Consultatie document (enkel beschikbaar in het Engels).

Het volgende document, met betrekking tot deze raadpleging, wordt ook voorgesteld: Rapport over de nauwkeurigheid van de verbruiksprognose voor niet-dagelijks gemeten gebruikers in België (enkel beschikbaar in het Engels). 

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het consultatierapport geeft een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen tijdens marktbevraging: Consultatierapport

Beslissing van de CREG

De CREG heeft beslist dat geen wijziging moet worden uitgevoerd inzake informatieverstrekking over het netevenwicht.