Fluxys Belgium Marktconsultatie 30

2018 - Marktconsultatie 30 - Vervoerstarieven voor periode 2020 - 2023

Vanaf 8 oktober tot 7 december 2018 organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie over de vervoerstarieven (neutraliteitskost en kleine aanpassingen) voor periode 2020 - 2023.

Deze consultatie werd uitgevoerd als onderdeel van de uitvoering van Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netwerkcode betreffende de geharmoniseerde tariefstructuur voor het vervoer van gas ("TAR NC").

De volgende documenten waren voorgesteld ter consultatie (enkel beschikbaar in het Engels) :

 

Zien ook:

Publicatie van een vereenvoudigd tariefmodel voor de jaren 2020-2023 overeenkomstig artikel 30, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netwerkcode voor geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Overzicht van antwoorden

Overzicht van antwoorden
(enkel beschikbaar in het Engels)

Die antwoorden zijn hieronder toegelicht :

Consultatierapport

Het Consultatierapport (enkel in het Engels) geeft een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen tijdens marktbevraging: Consultatierapport

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)656G/40 is gepubliceerd op de website van de CREG.