Energietransitie in België

  We halen het

  Om de energietransitie waar te maken moeten we allemaal samenwerken met de neus in de richting van koolstofneutraliteit. Fluxys staat volledig achter de klimaatdoelstellingen in het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal en we zijn volop aan de slag om tegen 2050 tot een 100% koolstofneutraal energiesysteem te komen. Vindingrijkheid, ondernemerschap en teamwerk zijn de sleutels om het te halen. Die kwaliteiten liggen aan de basis van ons succes van vandaag en geven ons vertrouwen in de toekomst.


  Waterstof- en CO2-infrastructuur voor België

  Daden zeggen meer dan woorden. We zijn volop aan de slag om onze infrastructuur in België te gaan omvormen en zo te helpen klimaatneutraliteit te bereiken in 2050. Met onze ervaring in aardgas bundelen we de krachten met de industrie en onze andere stakeholders om onze infrastructuur vanaf 2025 te ontwikkelen tot 3 complementaire netten voor het vervoer van methaan (waarin koolstofneutraal biomethaan en synthetisch methaan geleidelijk steeds meer aardgas zullen vervangen), waterstof en koolstof.

  Met andere woorden: we zullen het gasnet meer en meer gaan verlenen voor het vervoeren van koolstofneutrale energiedragers en het circulaire gebruik van afgevangen CO2. Op die manier ontsluiten we nieuwe oplossingen voor de industrie in haar inspanningen voor duurzaam herstel en groei.


  Uw input is belangrijk: lopende marktbevraging om de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België vorm te geven


  Neem deel aan onze informatieronde 

  De kracht van de molecule

  Om het energiesysteem koolstofvrij te maken, is het alle hens aan dek. De projecties van de Europese Commissie voor 2050 tonen dat een energiesysteem met netto nul uitstoot wellicht zal zijn gebaseerd op ongeveer 50% koolstofneutrale elektriciteit en ongeveer 50% koolstofneutrale molecules zoals waterstof (H2), biomethaan, synthetisch methaan en biobrandstoffen.

  Daarom moeten gas- en elektriciteitsnetten in tandem kunnen werken. Dat betekent elektrificatie met groene stroom waar mogelijk en schone molecules waar dat zinvoller is. Molecules zijn een goede energiedrager voor verwarming, voor moeilijk te elektrificeren sectoren zoals zware industrie en zwaar vervoer, en voor de opslag van groene stroom.  Waterstof (H2)

  De Europese Commissie beschouwt waterstof essentieel om koolstofneutraal te worden. Als waterstof als brandstof wordt gebruikt, is het koolstofvrij en wordt er in essentie alleen waterdamp uitgestoten. Het is ook een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Waterstof kan tot een bepaald niveau worden vermengd met aardgas in de gasnetten. Om 100% waterstof te vervoeren is het efficiënte oplossing om bestaande aardgasleidingen te hergebruiken.

  Biomethaan

  Biogas is koolstofneutraal en wordt gewonnen uit organisch materiaal zoals slib, tuinafval, groente- en fruitresten of dierlijk afval zoals koeienmest. Als biogas wordt gezuiverd tot biomethaan, kan het zonder beperking worden vervoerd in de bestaande aardgasnetten.

  Synthetisch methaan

  Door groene waterstof te combineren met afgevangen koolstof wordt synthetisch methaan gemaakt. Synthetisch methaan is koolstofneutraal omdat het afgevangen CO2 hergebruikt. Net zoals biomethaan kan synthetisch methaan zonder beperking in de bestaande aardgasnetten worden vervoerd.

  CO2-vervoer

  Waar de uitstoot van CO2 niet kan worden vermeden, moet het worden afgevangen. Sectoren zoals de staal-, cement- en kalkindustrie, bijvoorbeeld, zullen blijven CO2 produceren omdat het een bijproduct is van het industriële proces. Afgevangen CO2 kan worden hergebruikt in producten zoals polymeren of staal of in de productie van synthetisch methaan. Als CO2 niet kan worden hergebruikt, dan moet het in opslag, bijvoorbeeld in lege olie- of aardgasvelden. Die technologie wordt afvang en gebruik of opslag van CO2 genoemd (Carbon Capture, Utilisation or Storage – CCUS) en Fluxys heeft een sleutelrol als verlener van de infrastructuur die nodig is om afgevangen CO2 te vervoeren naar waar het wordt hergebruikt of opgeslagen.


  De kracht van pijpleidingen

  Betaalbaar

  Door gasinfrastructuur in te zetten om de energietransitie waar te maken, kunnen heel wat kosten worden bespaard. Een omvattende studie heeft aangetoond dat het gebruik van groen gas in de bestaande gasinfrastructuur in de EU de samenleving tegen 2050 jaarlijks € 217 miljard bespaart in vergelijking met een energiesysteem dat maar een minimaal aandeel gas inzet.

  Duurzaam

  Gasinfrastructuur brengt de maatschappij vandaag een energie met de laagste impact op het klimaat en de gezondheid van alle fossiele brandstoffen. Naarmate we die infrastructuur aanpassen om groeiende volumes koolstofneutraal gas te vervoeren, dient ze als een uiterst efficiënt platform voor een koolstofneutraal energiesysteem.

  Betrouwbaar

  Gasinfrastructuur heeft een enorme capaciteit om energie op te slaan en te vervoeren én daarbovenop grote hoeveelheden piekcapaciteit te leveren. Zo geeft ze het energiesysteem de nodige veerkracht om het hoofd te bieden aan de grote hoeveelheden energie en piekcapaciteit voor verwarming, elektriciteitsproductie en back-up van variabele stroomproductie met wind en zon.

  Open innovatie

  Met Fluxys hebben we vertrouwen in de toekomst. Met teamwerk en samenwerking zullen we het halen, en open innovatie zal onze inspanningen versterken. We omarmen de energietransitie en steunen op de schouders van de beste ingenieurs, energie-economen en onderzoekers van België.

  Vandaag hebben we twee complementaire onderzoeksprojecten over power-to-gas met de Vlerick Business School en de Universiteit van Luik. Het onderzoek met de Universiteit van Luik verkent het potentieel van power-to-gas in België en de optimale manier om te investeren in energienetten. De studie met de Vlerick Business School onderzoekt de economische interacties tussen power-to-gas en de elektriciteitsmarkt.