Gas en noodgevallen

  Ruikt u gas in uw woning of bedrijf?

  Bel dan onmiddellijk het noodnummer

  0800 65065 112

  Bent u aannemer?

  Bel dan het noodnummer

  0800 90 102 112

  Wat als u gas ruikt?

  Als u gas ruikt, is het belangrijk om snel en op de juiste manier te handelen. Een gaslek kan leiden tot ernstige noodsituaties en zelfs levensbedreigende situaties. Hier zijn enkele belangrijke stappen die u moet nemen als u gas ruikt.

  Stappen te ondernemen wanneer u gas ruikt

  1. Als u de geur van gas ruikt, neem het dan serieus. Gas heeft een sterke en onaangename geur die lijkt op rotte eieren. Als u deze geur waarneemt, is de kans groot dat er een gaslek is.
  2. Zet onmiddellijk alle apparaten af die gas gebruiken, waaronder fornuizen, ovens, en verwarmingsapparaten. Schakel waakvlammen en branders uit.
  3. Niet roken! Zorg ervoor dat u alle open vuur uitdoet, zoals sigaretten of kaarsen.
  4. Open alle ramen en deuren om de ruimte te ventileren en laat geen vonken in de buurt. Dit helpt de gasconcentratie te verminderen en zorgt voor meer verse lucht.
  5. Zorg ervoor dat u niet op (licht)schakelaars drukt of de stekker uit het stopcontact trekt, want dit kan vonken veroorzaken die het gas kunnen doen ontbranden.
  6. Sluit de kraan van de aardgasmeter, zonder het licht aan te steken.
  7. Verlaat onmiddellijk het gebouw of de ruimte waar u de gasgeur ruikt. Probeer het gaslek niet zelf te lokaliseren.

  Bel het noodnummer op voor gaslekken in uw regio. In België is dat 0800 65065. Ga naar een veilige locatie, weg van het gebouw of de ruimte, en wacht daar op de hulpdiensten.

  Is een gaslek gevaarlijk?

  Een gaslek kan in verschillende situaties gevaarlijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in uw woning, op het werk of in andere gebouwen. Gaslekken kunnen leiden tot explosies en branden, met alle gevolgen van dien. Bovendien kan gasvergiftiging optreden, wat kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, flauwvallen en zelfs coma. Voelt u deze symptomen? Bel dan onmiddellijk het noodnummer: 0800 65065 of 112!

  Gaslekken in bedrijven

  Specifiek voor bedrijven is het belangrijk om een goed noodplan te hebben in geval van een gaslek. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de procedures en weten hoe ze moeten handelen in noodsituaties. Bedrijven moeten regelmatig inspecties uitvoeren op gaslekken en andere risico's.

  Noodnummer voor aannemers

  Als aannemer in België moet u in een noodsituatie bellen naar het noodnummer 0800 90 102 of het algemene noodnummer 112.

  Het is belangrijk om te weten dat snelle actie essentieel is in geval van noodsituaties. Zorg ervoor dat u altijd op de hoogte bent van de noodprocedures en noodnummers in uw regio, zodat u snel kunt handelen en de hulpdiensten snel kunt bereiken.

  Noodplanning Fluxys

  Om de gevolgen van eventuele incidenten te beperken, werkt Fluxys met een crisisorganisatie en noodplannen en -procedures voor zowel zijn operationele als ICT-activiteiten. De centrale dispatching heeft een coördinerende rol bij een melding van een gasgeur, een incident of een ongeval.

  Ons noodnummer 0800 90 102 is 24/7 operationeel voor de melding van incidenten met of in de nabijheid van onze aardgasvervoersinfrastructuur.

  De noodplanning valt onder ons beleid voor Health, Safety & Environment (HSE). De leden van de crisisorganisatie volgen specifieke opleidingen en we organiseren geregeld noodplanoefeningen om de reactiviteit van de organisatie te verzekeren.