Veilige werkomstandigheden

  Algemeen Veiligheidsreglement

  Het Algemeen Veiligheidsreglement maakt deel uit van elk contract dat Fluxys met contractanten sluit. Het moet hem in staat stellen om zijn werknemers, onderaannemers en zelfstandigen op wie hij een beroep doet, naar behoren in te lichten over de risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

  Specifieke veiligheidsmaatregelen bij werken in de nabijheid van aardgasinstallaties

  Bij werken in de nabijheid van aardgasinstallaties gelden specifieke veiligheidsmaatregelen. Fluxys stelt alles in het werk om de eigen medewerkers en die van contractanten en onderaannemers in veilige omstandigheden te kunnen laten werken in zijn sites en in de nabijheid van leidingen.

  Veiligheidsclausules bij levering van goederen en diensten

  Indien nodig voegt Fluxys veiligheidsclausules toe aan een bestelling. Met die clausules weet de leverancier aan welke wettelijke regels en bijkomende voorwaarden hij moet voldoen, en ook welke documenten (attesten, handleidingen, instructies ...) hij moet bezorgen bij de levering van goederen of diensten.

  Opleidingen

  Fluxys heeft in samenwerking met gespecialiseerde centra specifieke opleidingsmodules opgesteld die verplicht moeten worden gevolgd door de betrokken werknemers van contractanten:

  • bekleden van stalen buizen en fittings met erkende producten
  • bedienen van graaf- en hijsmachines

  Na elke opleiding volgt een test voor het behalen van een certificaat. Het certificaat moet periodiek hernieuwd worden.