Onze infrastructuur

Vervoersnet

Uitstekend geïnterconnecteerd

Het vervoersnet van Fluxys Belgium is uitstekend verbonden met alle aardgasbronnen die voor de Europese markt beschikbaar zijn. Het gas ook in beide richtingen in het netwerk stromen naar alle naburige markten. Dankzij zijn veelzijdigheid gebruiken de klanten het Belgische net zowel voor hun leveringen naar België als voor grens-tot-grensvervoer om andere markten in Noordwest-Europa te bevoorraden.

Lengte van het net

4.000 km

Interconnectiepunten aan de grens

Interconnectiepunten met alle naburige markten: VK, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg

Aansluitingspunten in België

Aansluitingen met 17 distributienetbeheerders

Aansluitingen met 230 industriële vestigingen en gasgestookte elektriciteitscentrales

Compressiestations

Berneau, Weelde, Winksele, Zelzate


Conversie van het netwerk naar hoogcalorisch gas

Het gassysteem in België bestaat uit twee afzonderlijke netwerken: een netwerk voor hoogcalorisch gas en een netwerk voor laagcalorisch gas. Het laagcalorische gas is afkomstig uit het Groningen-veld in Nederland en de uitvoer van laagcalorisch gas zal geleidelijk worden stopgezet tussen 2024 en 2030. Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders schakelen daarom eindgebruikers geleidelijk om van laagcalorisch aardgas naar hoogcalorisch aardgas. De conversie van het netwerk zou tegen 2024 klaar moeten zijn.

Meer over de conversie naar hoogcalorisch gas

LNG-terminal Zeebrugge

LNG-toegangspoort naar Noordwest-Europa en daarbuiten

De LNG-terminal van Zeebrugge is een toegangspoort voor vloeibaar aardgas (LNG) naar Noordwest-Europa en daarbuiten. In de installatie kunnen grote LNG-schepen worden gelost en kan het LNG tijdelijk worden opgeslagen. Het LNG kan worden hervergast en in het vervoersnet worden geïnjecteerd voor levering in Noordwest-Europa of opnieuw aan boord van LNG-schepen worden geladen om andere markten te bevoorraden. Rechtstreekse overslag van LNG tussen twee schepen is ook mogelijk.


Grootschalig en kleinschalig LNG

De terminal van Zeebrugge kan niet alleen grote LNG-schepen en grote LNG-volumes ontvangen , maar ook kleine LNG-schepen en LNG-tankwagens laden voor de zogenaamde kleinschalige LNG-markt: LNG wordt gebruikt als een alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens of als brandstof voor industriële klanten die niet op een aardgasnet zijn aangesloten.

Maximale technische capaciteit

Hervergassingscapaciteit

Capaciteit voor scheepsoverslag

Opslagcapaciteit

Uitzendcapaciteit

 

104 TWh/jaar

107 transshipments (214 schepen)/jaar

566.000m³ LNG (5 opslagtanks)

22,5 GWh/uur

Ontvangen LNG-schepen
sinds de ingebruikneming in 1987

1.750

Opslag Loenhout

Opslag Loenhout

In Loenhout exploiteert Fluxys Belgium een ondergrondse opslaginstallatie die functioneert als een reusachtige batterij voor het energiesysteem. De installatie heeft een energieopslagcapaciteit gelijk aan 60.000 keer de enorme batterij die Tesla in Australië heeft gebouwd. Loenhout kan ook 70 keer meer energie leveren en gedurende ongeveer 50 dagen, terwijl de megabatterij haar maximumcapaciteit maar voor 1 uur en 20 minuten kan aanhouden.

Opslagcapaciteit

8 TWh

Injectiecapaciteit

3.75 GWh/uur

Uitzendcapaciteit

7.25 GWh/uur

Investeringsprogramma op 10 jaar

Het indicatief investeringsplan 2021-2030 van Fluxys Belgium en Fluxys LNG omvat projecten voor een totaalbedrag van 644 miljoen EUR. Naast geplande investeringen om het net aan te passen aan de evolutie van de binnenlandse vraag (openbare distributie, industriële klanten) en om de infrastructuur in goede staat te houden, hebben de overwogen projecten betrekking op bepaalde specifieke evoluties:

  • conversie van het L-gasnet naar H-gas, om de Belgische aardgasmarkt onafhankelijk te maken van bevoorrading van L-gas vanaf de winter van 2024/2025;
  • mogelijke bouw van verschillende nieuwe elektriciteitscentrales op gas in het kader van de geplande kernuitstap in 2025;
  • verhoging van de LNG-hervergassingscapaciteit op de terminal van Zeebrugge;
  • injectie van groen gas (meer bepaald biomethaan) in het net van Fluxys Belgium.

Een bijlage werd toegevoegd aan het indicatief investeringsplan 2021-2030 om de ontwikkeling van de CO2- en waterstofvervoersnetten in België te dekken. De indicatieve bedragen zijn 1.181 miljoen EUR voor het waterstofvervoersnet en 310 miljoen EUR voor het CO2-vervoersnet. Deze bedragen zullen evolueren naarmate het onderzoek naar en de technische beschrijving van deze netten duidelijker worden.

Download het indicatief investeringsprogramma 2021-2030 (PDF 3.2MB)