Onze infrastructuur

Vervoersnet

Uitstekend geïnterconnecteerd

Het vervoersnet van Fluxys Belgium is uitstekend verbonden met alle aardgasbronnen die voor de Europese markt beschikbaar zijn. Het gas ook in beide richtingen in het netwerk stromen naar alle naburige markten. Dankzij zijn veelzijdigheid gebruiken de klanten het Belgische net zowel voor hun leveringen naar België als voor grens-tot-grensvervoer om andere markten in Noordwest-Europa te bevoorraden.

Lengte van het net

4.000 km

Interconnectiepunten aan de grens

Interconnectiepunten met alle naburige markten: VK, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg

Aansluitingspunten in België

Aansluitingen met 17 distributienetbeheerders

Aansluitingen met 230 industriële vestigingen en gasgestookte elektriciteitscentrales

Compressiestations

Berneau, Weelde, Winksele, Zelzate


Conversie van het netwerk naar hoogcalorisch gas

Het gassysteem in België bestaat uit twee afzonderlijke netwerken: een netwerk voor hoogcalorisch gas en een netwerk voor laagcalorisch gas. Het laagcalorische gas is afkomstig uit het Groningen-veld in Nederland en de uitvoer van laagcalorisch gas zal geleidelijk worden stopgezet tussen 2024 en 2030. Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders schakelen daarom eindgebruikers geleidelijk om van laagcalorisch aardgas naar hoogcalorisch aardgas. De conversie van het netwerk zou tegen 2029 klaar moeten zijn.

Meer over de conversie naar hoogcalorisch gas

Compression Station Berneau

LNG-terminal Zeebrugge

LNG-toegangspoort naar Noordwest-Europa en daarbuiten

De LNG-terminal van Zeebrugge is een toegangspoort voor vloeibaar aardgas (LNG) naar Noordwest-Europa en daarbuiten. In de installatie kunnen grote LNG-schepen worden gelost en kan het LNG tijdelijk worden opgeslagen. Het LNG kan worden hervergast en in het vervoersnet worden geïnjecteerd voor levering in Noordwest-Europa of opnieuw aan boord van LNG-schepen worden geladen om andere markten te bevoorraden. Rechtstreekse overslag van LNG tussen twee schepen is ook mogelijk.

Grootschalig en kleinschalig LNG

De terminal van Zeebrugge kan niet alleen grote LNG-schepen en grote LNG-volumes ontvangen , maar ook kleine LNG-schepen en LNG-tankwagens laden voor de zogenaamde kleinschalige LNG-markt: LNG wordt gebruikt als een alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens of als brandstof voor industriële klanten die niet op een aardgasnet zijn aangesloten.

Maximale technische capaciteit

Doorvoercapaciteit

Opslagcapaciteit

Uitzendcapaciteit

 

104 TWh/jaar

380,000m³ LNG (4 opslagtanks)

20 GWh/uur

Ontvangen LNG-schepen sinds de ingebruikneming in 1987

1.600 +

Opslag Loenhout

Opslag Loenhout

In Loenhout exploiteert Fluxys Belgium een ondergrondse opslaginstallatie die functioneert als een reusachtige batterij voor het energiesysteem. De installatie heeft een energieopslagcapaciteit gelijk aan 60.000 keer de enorme batterij die Tesla in Australië heeft gebouwd. Loenhout kan ook 70 keer meer energie leveren en gedurende ongeveer 50 dagen, terwijl de megabatterij haar maximumcapaciteit maar voor 1 uur en 20 minuten kan aanhouden.

Opslagcapaciteit

8 TWh

Injectiecapaciteit

3.75 GWh/uur

Uitzendcapaciteit

7.25 GWh/uur

Storage Site Loenhout

Investeringsprogramma op 10 jaar

Voor de periode 2019-2028 plant Fluxys Belgium investeringsprojecten voor een globaal bedrag van € 529 miljoen voor zijn vervoersnet, de LNG-terminal van Zeebrugge en de opslaginstallatie van Loenhout. Die investeringsprojecten hebben als doel de rol van België als draaischijf van internationale gasstromen te consolideren, de bevoorradingszekerheid van het land veilig te stellen en de tarieven zo competitief mogelijk te houden.

Download het indicatief investeringsprogramma 2019-2028

X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK