Jaarverslag

Perspectieven

Energiemolecules maken deel uit van de toekomst.

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder en CEO

We staan klaar om te investeren in de eerste leidingen voor waterstof en CO2. De beweging is ingezet.

Daniel Termont
Voorzitter van de raad van bestuur

Hoogtepunten

 • Bouwen aan het net van morgen

  België klimaatneutraal: daarvoor moeten waterstof en CO2 door het land kunnen circuleren. Begin van het jaar vroegen we de markt welke volumes van waar naar waar nodig zullen zijn. Eind van het jaar en begin 2022 gingen we terug naar de markt. Met concrete voorstellen voor waterstof- en CO2-infrastructuur in verschillende industriële clusters. We zijn klaar voor de start.

 • Zelf klimaatneutraal: op schema

  Ons engagement: tegen 2035 als bedrijf klimaatneutraal zijn. Eerste mijlpaal is om tegen 2025 onze uitstoot van broeikasgassen te halveren ten opzichte van 2017. We zitten op schema om die doelstelling te halen. Voor de verhoging van de uitzendcapaciteit op de LNG-terminal in Zeebrugge bouwen we 3 bijkomende hervergassers met zeewater. De warmte van zeewater gebruiken om LNG weer in gasvorm om te zetten zal de emissies van de LNG-terminal substantieel doen dalen.

 • Walking together with heart

  In coronatijden in beweging blijven voor een goed doel, dat was de opzet. Onze medewerkers hebben samen met hun collega's in de andere bedrijven van de Fluxys-groep in het voorjaar in 2,5 maanden samen 180.000 km gestapt. Goed voor 4,5 rondjes rond de aarde. En goed voor een schenking van 10.000 euro van de onderneming aan de Belgische Cardiologische Liga.

 • Watersnood: in de bres

  Bij de verwoestende overstromingen in het zuiden van het land sprongen onze ploegen in de bres. Met een inzamelactie voor de slachtoffers. Met bijstand aan de distributienetbeheerders voor herstellingen. Met hulp voor de bevoorrading tijdens de winter. En het Rode Kruis kon op onze financiële steun rekenen voor zijn acties.

 • Meer trafiek en bio-LNG in Zeebrugge

  Onze LNG-terminal in Zeebrugge draaide in 2021 op volle toeren. Zowel de scheepstrafiek als het laden van LNG-trailers braken records. Vier extra trucklaadstations zijn in aanbouw. Daarmee spelen we in op de stijgende vraag naar LNG als koolstofarme brandstof voor schepen en vrachtwagens. Als volledig gedecarboniseerd alternatief is sinds 2021 ook bio-LNG beschikbaar.

 • Draaischijf voor Duitsland en Nederland

  Verschuivingen in de invoerstromen naar Europa maakten dat er in Duitsland en Nederland een grote behoefte was voor aanvoer vanuit België. Ons net zorgde soepel voor hoge doorvoerstromen naar onze buren. Zo bevestigden we eens te meer onze rol van energiedraaischijf voor Noordwest-Europa.

 • How will you change the world?

  Onze jacht op talent gaat volop door. En we bieden een bijzonder toekomstproject: hard aan de kar duwen en innovatief zijn om mee te bouwen aan een klimaatneutrale samenleving. Dat is onze boodschap in onze multimediacampagne om nieuwe talenten aan te trekken.

Kerncijfers

 People

884
werknemers

71 interne
mobiliteit

63
nieuwe talenten

 Planet

€ 934 mln
in indicatief investeringsplan op 10 jaar bestemd voor energietransitie

Stabiel Broeikasgas-intensiteit
vervoer en opslag (t.o.v. 2020)
-27% Broeikasgas-intensiteit
LNG-terminalling (t.o.v. 2020)
10 Voorstellen voor waterstof- en CO2-infrastructuur in verschillende industriële clusters in België

 Prosperity

€ 438,9 mln
Welvaartsbijdrage

€ 1,38
Voorgesteld brutodividend per aandeel
(onder voorbehoud van de beslissing van de gewone algemene vergadering)

0 Onderbrekingen of verminderingen van capaciteit