CO₂-corridor Zeebrugge-Duitsland

Fluxys blijft partnerschappen zoeken en België positioneren als CO2-corridor

In de geest van partnerschappen en grensoverschrijdende samenwerking voor CO2-transport hebben Fluxys Belgium en Wintershall Dea een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit akkoord is een van de vele stappen om de groene transitie te versnellen en bij te dragen tot een duurzame koolstofarme industrie.

Beide bedrijven hebben beslist om hun complementariteit, expertise en gemeenschappelijke visie op afvang, transport en opslag van CO2 (CCS) te bundelen en gaan bijgevolg samenwerken voor het transport van CO2 van Duitsland naar Zeebrugge aan de Belgische Noordzeekust.

Door deze samenwerking zullen de in Duitsland gevestigde industriële emittenten hun CO2-uitstoot naar de Duits-Belgische grens kunnen vervoeren. Via het Belgische CO2-netwerk zal de CO2 de - in ontwikkeling zijnde - exportterminal via pijpleidingen in Zeebrugge bereiken. Vanuit die CO2-exporthub zal de CO2 worden geëxporteerd naar veilige en permanente opslagplaatsen in de Noordzee.

De samenwerking begint met een haalbaarheidsstudie.

Hugo Dijkgraaf, CTO van Wintershall Dea en lid van de Raad van Bestuur: "Met Fluxys hebben we een sterke partner om de uitbreiding van het CO2-transportnetwerk vooruit te helpen en zo de nodige infrastructuur te creëren voor de afvang en opslag van de CO2-emissies van de industrie. In Noord-Duitsland zijn we al goed gepositioneerd via onze geplande CO2-hub in Wilhelmshaven. Via onze samenwerking met Fluxys willen we nu ook mogelijkheden bieden voor de decarbonisatie van industriële sites in Zuid-Duitsland."

Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium: "Meerdere sterke partnerschappen zijn essentieel binnen ons aandachtsgebied, zijnde de ontwikkeling van een open-access CO2-infrastructuur voor de keten van koolstofafvang en -opslag. Wij zijn dus verheugd nu samen te werken met Wintershall Dea om de decarbonisatie van de industrie in Duitsland en omliggende regio te versnellen. Het initiatief past perfect in de strategie van Fluxys om de essentiële partner te zijn om de energietransitie te versnellen. De CCS-keten is essentieel om de industrie koolstofvrij te maken met behoud van de economische activiteit en de werkgelegenheid. Onze ambitie is om de markt de capaciteit te bieden die nodig is om tegen 2030 30 miljoen ton CO2 te vervoeren."