NH3 Antwerp Terminal

Fluxys en Advario slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een ultramoderne nieuwe ammoniakterminal (NH₃) op de site van Advario Gas Terminal in Antwerpen.

Dit strategische partnerschap met Advario, een toonaangevende partner in de logistiek van ammoniak en opslag met een wereldwijd netwerk, wil tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar de invoer van duurzame moleculen in Europa en de overgang naar een koolstofarme toekomst versnellen.

  • Toegang voor derden
  • Gezamenlijk partnerschap (50-50%) tussen Fluxys en Advario; JDA ondertekend
  • Invoerterminal voor hernieuwbare en koolstofarme ammoniak als koolstofneutrale grondstof en brandstof
  • Optimaal benutten van de bestaande expertise, infrastructuur en aanlegsteiger van de Advario Gas Terminal
  • Potentieel voor omzetting in waterstof voor vervoer via het Fluxys hydrogen waterstofnetwerk
  • Status: haalbaarheidsstudie afgerond, over naar FEED

Ammoniakterminal en pijpleidinginfrastructuur

Door hun krachten en expertise in logistiek, terminalling en transport te bundelen, ontwikkelen Fluxys en Advario gezamenlijk een ammoniakterminal en pijpleidingennetwerk voor vervoer van ammoniak in de Antwerpse haven. Fluxys en Advario gaan nu in gesprek met grote industriële operatoren en leveranciers om tegemoet te komen aan hun evoluerende markteisen.

De terminal, strategisch gelegen in het hart van de Antwerpse havenregio, belooft een efficiënte connecties en toegankelijkheid binnen Europa's grootste petrochemische hub en zijn hinterland. Advario en Fluxys brengen hun expertise in gekoelde opslag en energielogistiek samen om de ontwikkeling van een robuuste en betrouwbare infrastructuur te garanderen.

Fluxys Advario Ammonia Terminal

Interesse om aan te sluiten?

Om belanghebbenden bij het ontwikkelingsproces te betrekken, lanceren Advario en Fluxys de eerste stap van hun commerciële proces: een Expression of Interest.

De Expression of Interest zal de interesse peilen en potentiële partners aanspreken om hun behoeften te definiëren, capaciteit toe te wijzen in de terminal en het bijbehorende ecosysteem, zoals de NH₃ pijpleiding. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om deel te nemen en bij te dragen aan het vormgeven van de toekomst van de NH₃ infrastructuur in Europa.

Draag bij aan onze Expression of Interest

Om die ambitie te verwezenlijken, rekenen we op de vindingrijkheid, het ondernemerschap én de drang om impact te maken van onze medewerkers.   
Pascal De Buck | Gedelegeerd bestuurder en CEO Fluxys Group

Europese draaischijf

De ammoniakinvoerterminal past naadloos in de strategie van de partners om de waterstofstrategie en het REPowerEU-plan van de EU uit te voeren door decarboniseringsinfrastructuur aan te bieden en van België een Europese draaischijf te maken voor de in- en uitvoer van essentiële molecules voor de koolstofneutrale economie. Het REPowerEU-plan mikt voor groene waterstof tegen 2030 op een verbruik van 20 miljoen ton, waarvan één vijfde door middel van de invoer van ammoniak.

Waarom ammoniak invoeren?

Ammoniak is een sleutelelement in de decarbonisering van Europa. Ammoniak invoeren is een efficiënte manier om grote hoeveelheden groene energie en grondstoffen over te brengen van overzeese gebieden, waar de overvloed aan zonne- en windenergie kan worden gebruikt om waterstof (H2) te maken, die dan kan worden gecombineerd met stikstof (N2) uit de lucht om ammoniak te produceren.

  • Ammoniak is een koolstofvrije molecule die veel efficiënter en goedkoper is dan waterstof om in grote volumes op te slaan en te vervoeren door zijn hogere energiedichtheid.
  • In de haven van bestemming kan de ammoniak worden gebruikt als grondstof in de productie van bijvoorbeeld meststof, waardoor de molecule bijdraagt aan de wereldwijde voedselbevoorrading en een sleutelrol speelt in onze dagelijkse levens.
  • Ammoniak kan ook rechtstreeks als duurzame brandstof worden gebruikt in de scheepvaart. Bovendien kan de molecule terug worden omgezet in groene waterstof, die op zijn beurt turbines, brandstofcellen en motoren kan aandrijven – allemaal zonder rechtstreekse CO2-uitstoot. Met andere woorden, ammoniak zal helpen industriële processen kostenefficiënt te decarboniseren. Als duurzame energiebron kan de molecule Europa helpen zijn energiebevoorrading te diversifiëren en zijn CO2-uitstoot te verlagen.

Ammoniak is een belangrijke molecule voor de industrie die kan worden geproduceerd met een lage koolstofvoetafdruk. De brandstof op basis van waterstof kan worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie en bevat geen koolstofcomponenten, waardoor het geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarom kan de industrie ammoniak (naast waterstof) gebruiken om hun processen koolstofvrij te maken en de koolstofuitstoot te verminderen.