Algemene Voorwaarden Fluxys Belgium - Opslag

Belangrijke documenten

Regelmatig organiseren wij marktconsultaties om onze diensten verder te optimaliseren. Want uw mening telt!

Wijzigen de documenten na een marktconsultatie, dan leggen we ze opnieuw voor aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) ter goedkeuring.

De CREG heeft de laatste versie van de algemene voorwaarden goedgekeurd op 16 juli 2021.


Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Verordening Gasleveringszekerheid (EU) 2022/1032 met als doel ervoor te zorgen dat de opslagcapaciteiten in de EU vóór het winterseizoen gevuld zijn, heeft Fluxys Belgium wijzigingen aangebracht in zijn gereguleerde opslagdocumenten. Deze wijzigingen werden goedgekeurd door de CREG op 27 oktober 2022 en zullen van toepassing zijn vanaf 1 april 2023.