Algemene Voorwaarden Fluxys Belgium - Opslag

Belangrijke documenten

Regelmatig organiseren wij marktconsultaties om onze diensten verder te optimaliseren. Want uw mening telt!

Wijzigen de documenten na een marktconsultatie, dan leggen we ze opnieuw voor aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) ter goedkeuring.

De CREG heeft de laatste versie van de algemene voorwaarden goedgekeurd op 16 juli 2021.

Uw flexibele Opslagmogelijkheden

ZTP (BE - LUX)Opslag

Additionele Opslagdiensten

Boek additionele opslagdiensten op jaarbasis of voor korte termijn.