Algemene Voorwaarden Fluxys Belgium - Opslag

Belangrijke documenten

Regelmatig organiseren wij marktconsultaties om onze diensten verder te optimaliseren. Want uw mening telt!

Wijzigen de documenten na een marktconsultatie, dan leggen we ze opnieuw voor aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) ter goedkeuring.

De CREG heeft de laatste versie van de algemene voorwaarden goedgekeurd op 7 december 2023 en zijn van toepassing vanaf 1 april 2024.

 

Your point of contact