Onderzeese waterstofleiding: GASCADE en Fluxys zetten hun plannen door

Netbeheerders vragen PCI-status aan voor ambitieus waterstofinfrastructuurproject in de Noordzee

Persberichten – algemene info

GASCADE en Fluxys hebben bij de Europese Commissie de status van Project of Common Interest (PCI) aangevraagd voor het AquaDuctus-project. Dit is een grote stap vooruit in hun plannen voor een offshore leiding voor groene waterstof in de Noordzee. Deze zet van de twee infrastructuurbeheerders benadrukt het belang van het project voor het bevorderen van waterstof.

"De zeeleiding, die meer dan 400 km lang zal zijn wanneer die af is, zal een hoeksteen worden van de toekomstige waterstofinfrastructuur in zee van Duitsland en Europa", verklaart Christoph von dem Bussche, gedelegeerd bestuurder van GASCADE, die het Europese interconnecterende karakter van het project benadrukt. De reden daarvoor is dat de leiding is ontworpen als een 'backbone' die in staat is waterstof te verzamelen van meerdere productievestigingen en het potentieel biedt te worden aangesloten op andere internationale waterstofstromen door de Noordzee. Waterstof wordt via de zeeleiding vervoerd naar de Duitse kust en daar geïnjecteerd in het waterstofnet op het vasteland. Zo zal AquaDuctus grootschalige offshore waterstofinfrastructuur verschaffen in de Duitse Noordzee zodat waterstof kan worden ingevoerd in Duitsland.


Klik om de afbeelding op ware grootte te openen in een nieuw tabblad

GASCADE en Fluxys hebben ambitieuze plannen voor dit project. In de eerste stap wordt het waterstofwindmolenpark in SEN-1 aangesloten op AquaDuctus, met stromen die van start gaan in 2030. In de jaren daarna kunnen windmolenparken verder op zee in de exclusieve economische zone van Duitsland en waterstofinfrastructuur die wordt geëxploiteerd door andere landen langs de Noordzee, worden aangesloten. Tegen 2035 wordt de offshore leiding uitgebouwd tot een hoofdwaterstofcorridor die tot 1 miljoen ton waterstof per jaar naar Duitsland kan vervoeren. Overeenkomstig het gas- en waterstofpakket waarover momenteel wordt onderhandeld op Europees niveau, plannen de twee gevestigde vervoersnetbeheerders de zeeleiding AquaDuctus als een gereguleerde infrastructuur met open toegang die ter beschikking wordt gesteld van alle toekomstige exploitanten van waterstofwindmolenparken. Dit zou de bevoorradingszekerheid versterken in de toekomst.

"We zijn ervan overtuigd dat de zeeleiding AquaDuctus een belangrijke rol zal spelen in de toekomstige energiebevoorrading van Europa en een grote vooruitgang zal betekenen voor de omslag naar klimaatneutraliteit", aldus Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys. De leiding in zee zal een aanzienlijke bijdrage leveren tot de bevoorradingszekerheid door de waterstofbevoorradingsbronnen van Europa te diversifiëren. "Dankzij onze specifieke plannen voor AquaDuctus zal de Duitse federale regering concrete maatregelen kunnen nemen in navolging van haar inspanningen inzake waterstof met Europese partners zoals Noorwegen of in het kader van de Verklaring van Esbjerg", vertelt von dem Bussche, die de haalbaarheid van het project onderstreept.

Onderzoekers wijzen op een waterstofproductiepotentieel van tot wel 100 GW in de Duitse en Europese Noordzee en beschouwen een geïntegreerd Europees leidingnet in zee als de ideale vervoersoplossing. "Met onze zeeleiding AquaDuctus willen we er samen voor zorgen dat dit potentieel wordt benut", leggen de twee gedelegeerd bestuurders uit.

Een alomvattende haalbaarheidsstudie voor het project werd met succes afgerond. In de studie werd de haalbaarheid op het vlak van techniek en planning van alle fasen van het project onderzocht en bevestigd. Commerciële aspecten, marketingpotentieel, prijzen en regulatoire ontwerpopties werden ook geanalyseerd.


RSS