IPFH en Fluxys bundelen hun krachten om energietransitieprojecten te ontwikkelen in de provincie Henegouwen

Persberichten – algemene info

De Henegouwse intercommunale IPFH en Fluxys hebben een samenwerkingsakkoord gesloten. Op die basis zullen ze in lijn met de ambities van de Europese Unie concreet bijdragen tot de transitie naar een koolstofneutraal continent tegen 2050.


Spelers in de energietransitie

De samenwerkingsovereenkomst tussen IPFH en Fluxys heeft als doel gezamenlijke ontwikkelingspistes te onderzoeken voor infrastructuur om de energietransitie vooruit te doen gaan. IPFH en Fluxys hebben daartoe een stuurgroep opgericht om de voorgestelde projecten te evalueren.


Werken op twee parallelle sporen

In eerste instantie mikken de partners op kleinschalige infrastructuur voor vloeibaar aardgas (LNG) in Wallonië voor wegvervoer en binnenvaart, een markt die al enkele jaren in volle groei is. Het gebruik van LNG heeft onmiddellijk een positieve impact door het gunstige emissieprofiel ervan in vergelijking met andere fossiele brandstoffen, zowel op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen als luchtvervuilende stoffen.

Parallel daarmee zullen IPFH en Fluxys onderzoeken hoe koolstofneutrale gassen (biomethaan, bio-CNG en bio-LNG) geleidelijk aardgas kunnen vervangen om de koolstofimpact verder te verlagen. Aangezien Fluxys werkt aan de herbestemming van zijn infrastructuur om ermee ook groene waterstof te vervoeren, zullen de partners zorgen voor de stapsgewijze integratie van die energiedrager in de projecten die ze met hun overeenkomst beogen.


Projecten voor hernieuwbare energie in Henegouwen

Investeren in de (bio-)LNG-sector in de provincie Henegouwen maakt deel uit van de doelstellingen van het strategisch plan 2020-2022 van IPFH. Met het plan wil IPFH zich blijven inzetten als opstarter van projecten voor hernieuwbare energie in Henegouwen.

Fluxys van zijn kant is tevreden om een nieuwe stap te zetten in de vergroening van het wegvervoer en de scheepvaart in Wallonië en in lijn met zijn strategie samen met IPFH vooruit te gaan op het pad van de energietransitie.


RSS